A Jobbik és a Szebbik

2010. február 14. vasárnap, 18:49Dalit.hu

17


A Jobbik és a Szebbik


A fenti kép csak illusztráció és nem a helyszíne(ke)n készült.

2010. január 23. szombat, 15 óra, Sajókaza

A Dzsaj Bhím Közösség Rózsaszín Háza:

A Szebbik Nem szokásos szombat délutáni Asszonygyülekezetének résztvevői között baljós hír üti fel fejét, mely futó tűzként terjed a faluban. „Sajókazára jön a Gárda” hangzik mindenfelől, de lassan kibontakozik a valójában várható esemény: a Jobbik Magyarországért Párt február 12-én választási gyűlést szervez Sajókazán a Kultúrházban. A község roma lakosai teljes pánikban s legtöbben azt kérdezik: „Miért kell őket ide engedni?”

2010. január 25. hétfő, Sajókaza

Orsós János pedagógus, a SZEMA elnökségi tagja nyílt levélben fordul a sajókazai romákhoz. A levelet szikszói, alsóvadászi, tiszatardosi roma aktivisták hordják szét a faluban:

Kedves Barátaim!

Sajókazán 2010. február 12-én, pénteken a Jobbik a Kultúrházban gyűlésezik.

Nekünk, sajókazaiaknak, ez nem sok jót jelent. Legutóbb Sajóbábonyban egy ilyen Jobbik gyűlés után az ország minden pontjáról összesereglett gárdisták addig fenyegették a lakosságot, hogy tettleges összetűzések robbantak ki. A helyi romák erőszakkal is a családjuk védelmére keltek, és ezért sokan börtönbe kerültek. A Jobbik elérte célját.

Sajókazán nem szabad felülni a provokációnak! Mi nem üthetünk. A Gárda és gazdája, a Jobbik, csak erre vár: ezért masírozik, ezért uszít.

Méltóságteljesen, büszkén, békésen, emelt fővel, igazunk teljes tudatában kell fellépnünk ellenük. Az erőszak nem lehet a mi válaszunk az erőszakra!

Sajókaza az elmúlt évben példát mutatott az országnak, hogy békés eszközökkel eredményeket lehet elérni. Sajókazai gondjainkat megismerve sok ismeretlen barátunk mozdult meg az érdekünkben. Most sem vagyunk egyedül. Ismeretlen barátaink azt várják tőlünk, hogy ismét példával járjunk elöl. Úgy, ahogy szoktunk.

Január 27-én szerdán reggel 8 órakor a sajókazai Művelődési Házban a kazincbarcikai rendőrség tisztjei tájékoztatnak minket a lehetőségeinkről.

Orsós János pedagógus
a SZEMA elnökségi tagja

2010. január 26. kedd délelőtt, Kazincbarcika

A kazincbarcikai rendőrkapitányságon megjelenik egy sajókazai önkormányzati képviselő, egy közösségi vezető, egy iskolaigazgató, egy diákönkormányzati vezető. Oláh József alezredes biztosítja a küldöttséget arról,hogy a Jobbik mindössze 3 személlyel fog megjelenni; uniformist vagy olyan ruhát nem viselhetnek ami utal a Magyar Gárdára; a fenyegetettségben lévő lakosok biztonságban vannak.

2010. január 26. kedd délután, Sajókaza, rendkívüli önkormányzati ülés

Sajókazai lakosok mintegy száz aláírással fordulnak az önkormányzathoz:

A kép csak illusztráció és nem a helyszíne(ke)n készült.

A kép csak illusztráció és nem a helyszíne(ke)n készült.

Tisztelt Sajókazai Önkormányzat!

Alulírottak, sajókazai lakosok megdöbbenten értesültünk arról, hogy februárban a Jobbik a tavaly novemberi sajóbábonyi provokációhoz hasonló zavarkeltést tervez Sajókazán.

Csakhogy Sajókaza nem Sajóbábony.

Sajókazán tanulmányoztuk a Jobbik kiadványait.

Tudjuk, hogy ez a párt a törvényes rend megzavarására készül: „a Jobbik kormányra kerülése esetén rendvédelmi szervvé kívánja nyilvánítani a Gárdát, amely a csendőrség feladatait is el fogja látni.” – írja propagandakiadványában Szegedi Csanád jobbikos képviselő.

Tudjuk, hogy mire gondol a Jobbik, amikor a csendőrség feladatairól beszél.

Tudjuk, hogy a csendőrség utolsó feladata a deportálás volt.

Tudjuk, hogy a csendőr hagyományok őrzői új ellenséget találtak maguknak.

Tudjuk, hogy a Magyar Gárda első demonstrációja a tatárszentgyörgyi cigányok megfélemlítésére irányult 2007 december 9-én, majd alig több mint egy évre rá ott már ártatlanok haltak meg.

Tudjuk, hogy a magyar gárda mozgalmat a Legfelsőbb Bíróság 2009. december 15-én feloszlatta.

Sajókazán nem lesz csendőrség.
Sajókazán nem lesz Tatárszentgyörgy.
Sajókazán nem lesz Sajóbábony.

Kérjük községünk vezetését, hogy a 1947. évi XVIII. törvény alapján, mint a Magyar Állam helyi képviselője, tegye világossá álláspontját a Jobbik törvénysértő propagandájával kapcsolatban.

Kérjük községünk vezetését, részletesen tájékoztassa a lakosságot a Jobbik februári sajókazai terveiről.

Sajókaza, 2010. január 26.

Aláírás
Olvasható név
Születési dátum
Lakcím

A kép csak illusztráció és nem a helyszíne(ke)n készült.

A kép csak illusztráció és nem a helyszíne(ke)n készült.

Az ülés kezdete előtt a polgármester figyelmezteti az érdeklődőket, hogy a napirend témái nem tartanak számot az ő érdeklődésükre. Valóban így történik. Olyan utcák aszfaltozásáról esik szó, amelyekben romák nem laknak. A romák lakta utcák aszfaltozásáról valóban nem esik szó… Ott marad a sár. Tehát a romák nem érdekeltek abban, amiről az Önkormányzat tárgyal.

Az ülés végén aztán a polgármester felolvassa a lakosok petícióját.

A képviselők nagy része megütközik a beadvány szövegén.

Egyikük kifejti: nem érti a lakosok petícióját, hiszen a Jobbik egy törvényesen bejegyzett párt, ugyanolyan párt mint a többi; miért ne mutathatná meg magát. Aki nem rájuk akar szavazni, az ne menjen el a tájékoztatójukra, hiszen a jobbikosok úgyse velük akarnak találkozni, hanem a saját szavazóikkal.

Két másik képviselő szerint az igazi probléma nem a gárdistákkal van, hanem egészen másokkal. A Jobbik csak egy napig fogja rettegésben tartani a lakosság „egy részét”, míg a lakosság „egy része” minden nap rettegésben tartja a lakosság „nagy részét”. Általános bólogatás a testületben.

Ezt az összhangot töri meg a Szebbik Nem részéről egy képviselő asszony. Arról tájékoztatja a testület tagjait, hogy aki az emberek körében tájékozódik, az valódi aggodalmakkal találkozik a Jobbik propagandája miatt. Csatlakozik hozzá egy bányász nyugdíjas: „ne hamukázzunk! A Magyar Gárda bizony mindig együtt jár a Jobbikkal”.

A falu vezetői terelik vissza az ülést az eredeti kerékvágásba: „a sólyom-telepiek petíciója mögött valójában egy szervezett erő áll, amely uszítja a cigányokat” – mondják. Feltételezéseiket egy pedagógusnak címezik. A megszólított válaszol: „örülhetünk, ha a cigányok körében jelen van egy szervezett erő, mert ennek segítségével könnyebb kontrollálni az eseményeket”.

2010. január 27. szerda reggel 8 óra, Sajókaza, Kultúrház

A kultúrházat zsúfolásig megtölti több száz roma. Feszült hangulat uralkodik a termen. Megérkezik Sajókaza polgármestere és a kazincbarcikai rendőrkapitány helyettese. A tájékoztatón megtudjuk, hogy otthon mindenki biztonságban van, nem kell elmenni a Jobbik választási gyűlésére, és akkor nem lesz gond.

Továbbá, aki a feloszlatott Magyar Gárda uniformisára emlékeztető ruhát visel, azt őrizetbe veszik; de úgyis csak 3 személy érkezik a Jobbik Párttól.

A lakosság kérdez: „Miért engedik be ide a Jobbik Pártot?”

A válasz így hangzik: „A Jobbik egy legálisan működő párt, kampány időszak van, nem lehet megtagadni, hogy ide jöjjenek”. A Jobbik cigányellenes propagandájáról a polgármesternek egy szava sincs. Megismétli viszont, most már nagy nyilvánosság előtt, hogy itt nem a Jobbikkal van a gond, hanem valójában egy szervezett erő uszítja a cigányokat ebben a békés faluban.

Sokan szeretnének hozzászólni, de egyre emelkedik a hangerő, ezért a polgármester emlékeztet arra, hogy ez nem lakossági fórum, hanem tájékoztatás, és most már mindenki menjen a dolgára.

Az eseményen jelen van Szubhúti, a Nyugati Buddhista Rend vezetője. Arra a megállapításra jut, hogy itt a különböző társadalmi csoportok között nem alakult ki kommunikáció.

2010. január 27. szerda dél, Hegymeg, Dr. Ámbédkar Gimnázium

Dhammácsári Szubhúti, polgári nevén Alex Kennedy, a Nyugati Buddhista Rend nagy tekintélyű vezetője, aki reggel részt vett a sajókazai lakossági tájékoztatón, Hegymegre érkezik. Füstölőt gyújt a tanteremben a Buddha szobor mellett. és tanítást tart a Dr. Ámbédkar Gimnázium diákjainak. A tanítás alapgondolata Dr. Ámbédkar híres mondására épül: „taníttass, szervezkedj, lelkesíts!”. Ismerteti az indiai kasztrendszer működését. Párhuzamot von az indiai pária fiatalok és a borsodi roma fiatalok helyzete között. A cigány fiatalok elé példaképpen állítja az indiai érinthetetlen fiatalok millióit, akik egyetemekre mennek, hogy változtassanak a helyzetükön, és megszervezik magukat a kasztrendszer elnyomásával szemben.

2010. február 4. csütörtök, Hegymeg, Sajókaza

A kecskeméti piarista fiúgimnázium és a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szegedi leánygimnáziumának tanárai látogatást tesznek a Dr. Ámbédkar Gimnáziumban, hogy együttműködést alakítsanak ki a városi elit és a falusi szegény diákok között.

Ugyanezen a napon a MAG Zrt. (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ) vezérigazgatója és számos munkatársa is megismerkedik az iskola diákságával.

2010. február 6. szombat délután, Sajókaza

A Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) párt részéről Léderer András meglátogatja a sajókazai Segítő kéz Asszonygyülekezetet.

2010. február 10. szerda 9 óra, Sajókaza, Rendőrkapitányság

Oláh József alezredes, kazicbarcikai rendőrkapitány személyesen biztosítja az őrsön megjelent cigány férfiakat, hogy családjukkal együtt biztonságban vannak. A Jobbik részéről csak három személy jön holnapután Sajókazára és egyenruha szóba sem jöhet. Aki egyenruhára emlékeztető öltözékben próbál bejönni a faluba, azt a Rendőrség kiszűri.

Felmerül egy kérdés az egyik lakostól: ”Mit csináljunk akkor, ha Czakó Balázs és a gárdás haverjai árpádsávos zászlókkal, gárdista öltözékben, azt kiabálják „HUNGÁRIA” a Palotán, ahol nagyrészt romák laknak? Mit csináljunk azokkal, akik provokálnak minket?”

A választ a rendőrkapitány adja meg: „Magyarországon vagyunk. Az árpádsávos zászló történelmi zászló. Miért ne kiabálhatnák azt, hogy Hungária? Szlovákiában más lenne. De itt mindenki magyar. Önök is, nemdebár? Akkor ebben semmi kivetni valót nem találhatunk. De a rendőröket persze mindig ki lehet hívni.”

A találkozón megjelenik Sajókaza polgármestere is. Továbbra sem foglal állást a Jobbik cigányellenes propagandájával kapcsolatosan, de arra utal, hogy otthon maradni is egyfajta állásfoglalás.

2010. február 11. csütörtök, Sajókaza

Az Open Society Institute egy egész busznyi adományt rak le Sajókazán. Soros György intézményétől 17 számítógépet, és számos bútort kapnak a tanulni vágyó roma fiatalok.

2010. február 12. 1630 péntek, Sajókaza Kultúrház

A Jobbik Párt választási gyűlésére gyülekeznek az emberek a helyi kultúrházban. A kultúrház előtti emlékmű előtt 4-5 fiatal áll sorban árpádsávos sállal a nyakában, fekete kabátban,bakancsban és terepszínű nadrágban. A rendőrök minden sarkon ott állnak, de az ilyen fiatalokat nem veszik észre, nem szűrik ki.

A Jobbik rendezvény miatt kirendelt több tucat rendőr inkább a helyi lakosokat igazoltatja. Főleg a biciklistákat büntetik, tehát a cigányokat. Olyanokat is szép számmal, akik csak sétáltak a bicikli mellett, olyan indokokkal, hogy rossz oldalon tolják, kopott a bicikli külsője. Amikor a sokadik cigánynak szabnak ki 10.000 forintos büntetést, valaki megkérdezi tőlük: miért éppen ma?
A válasz: „Ha nem büntetnénk a bicikliseket akkor a kazincbarcikai rendőr kollegák mit szólnának?”.

Budapestről maroknyi liberális értelmiségi érkezik egy középiskola igazgatójának vezetésével. A falu vezetése viszont nem jelenik meg. Csak reméljük, hogy távolmaradásával tüntet.

Az épületben kb. negyven kazincbarcikai és putnoki Jobbik aktivistával találkozunk. Hát ezek nem hárman-négyen jöttek, hanem tízszer annyian. Lassan megtelik terem. Megérkezik Endrésik Zsolt országgyűlési képviselő jelölt, putnoki földrajz tanár.

2 ifjú titán kiragasztja Budaházy György plakátját.

Énekeljük el közösen a Himnuszt. Jelszavak zúgnak kórusban: szebb jövőt!

Kampány beszéd:
- a multinacionális cégek kiűzése az országból
- Soros György szidalmazása
- Magyarországnak a mezőgazdaságát kell erősíteni
- a korkedvezményes nyugdíjasok jogosultságának felülvizsgálása
- bányák újranyitása
- mindenkinek van munka, csak akarni kell
- Magyarország energia ellátásának függetlenednie kell
- a hátrányos helyzetű diákok kedvezményeit az egyenlőség érdekében el kell venni
- a katonai szolgálatot vállaló fiatalokat kell kedvezményben részesíteni
- a Magyar Gárdát nem lehet betiltani
- a csendőrség visszaállítása
- cigánybűnözés bizony van
- Magyarországnak nem nyugat felé kell fordulnia, hanem keletre Irán, Kína, India, Oroszország felé
- magyarok nem a finnugorokkal állnak rokonságban ,hanem sokkal keletebbre vannak rokonaink
- az Európai Unió bukni fog, de hatalmasat!
- Budaházy György olyan politikai fogoly ,mint hajdanán Táncsics Mihály
-A sorozatgyilkosság debreceni vádlottai ártatlanok
- a háborús bűnösök bírósági felelősségre vonása gusztustalan zsidó propagandafogás
- a rendszerváltásban részt vett személyek politikai bűnösök és haza árulók.

Kérdéseket tehetnek fel a közönség soraiból.

Egy budapesti közgazdász és pszichológus Varga Anna két rövid kérdéssel porig rombolja a Jobbik gazdasági programját. Nagy tapsot kap, mert Sajókazán az emberek értik, hogy munkahelyek nem lesznek csak attól, hogy egy párt megígéri nekünk.

A közönségből Pintér Péter, a SZEMA elnökségi tagja tovább feszíti a húrt: „Ön szerint a háborús bűnösöket tényleg nem kell megbüntetni?”

Erre a közönség már nem vevő. „Milyen háborús bűnösök? Maga azt se tudja mi az, hogy katona! Azt se tudja, hogyan kell meg fogni a fegyvert!”

Egy roma fiatalember kérdez: „Mit tegyen az az ember, aki jelentkezik egy munkahelyre, és nem veszik fel a bőre színe miatt?”

A választ meg is kapja: Forduljon a munkaügyi bírósághoz!

Egy kopasz fiatalember feketébe öltözve erre úgy érzi, eljött az ideje annak a poénnak, amire napok óta készült: „a kazincbarcikai önkormányzat 100 közmunkás állást hirdetett meg, de csak 2 cigány ment a munkáért!” Dörgő taps üdvözli a Sajókazán hősiesnek számító cigányellenes poént.

Az ellenérv azonban nem késik: egy pedagógus a közönség soraiból elmondja, hogy itt Sajókazán 300 ember írásban jelentkezett munkáért az Önkormányzatnál, de csak 70 kapott munkát! Nem kis meglepetésre ez a megszólalás is tapsot kap. Ekkorra ugyanis a romák rendezvénye véget ér, az
emberek átjönnek onnan, a terem végében sokasodni kezdenek a romák. A jobbikos jelölt átlátja, hogy a talaj kezd kicsúszni a lába alól. Ő itt már nem tud a kérdésekre felelni, ezért a gyűlést sietve befejezettnek nyilvánítja.

Szózat, Székely himnusz. Jelszavak kórusban. Azért, hogy szokjuk.

2010. február 12. 1630 péntek, Dzsaj Bhím Közösségi Ház

A SZEMA képviselő jelöltje Lázi István János a jobbikos gyűléssel egy időpontra, délután 17h-ra rendkívüli asszonygyűlést rendez a Rózsaszín házban, ahova a Rendőrség vendégként meghívta a B-A-Z megyei „cigányvajdát” Lakatos Attilát. Sajókaza polgármestere is kapott meghívót.

Nem csak a Szebbik Nem képviselői érkeznek. Mindenki izgatott, végre eljön a „cigányvajda”, akihez rengeteg kérdésük van. Sajnos Lázi István János kénytelen bejelenteni, hogy a vajda nem tud jönni, mert hirtelen felment a vérnyomása.

A nép egy kicsit letört, de nem túlságosan elkeseredett. „Biztos csak becsapott minket, hogy ne menjünk a jobbikos rendezvényre!” Sajnos a polgármester sem jött el – azt remélik, nem távolmaradásával tüntet. „Ha már itt vagyunk, akkor csináljunk valami hasznosat!”

Az asszonyoknak bemutatkozik Pintér Péter a SZEMA elnökségi tagja, akit vastapssal köszöntenek. Majd Lázi István a sajtóból összeszedett anyagát /Lakatos Attila „cigányvajdá”-ról/ beszélik meg. Bemutatja a SZEMA programját. Ezt követően átbeszélik, hogy miért is fontos hogy összefogjanak a cigányok, miért kell szervezkedni, és hogy miért is kell pályázni!

Aztán jön egy ötlet, hogy „miért nem tüntetünk úgy, mint Budapesten? Hívjunk ide embereket, lépjenek fel, mi is fellépünk, sajókazai nem cigányokat is kérjünk meg, hogy ők is lépjenek fel!” Lázi István kérdezi: Kulturális demonstrációt csináljunk? Egyhangúlag mondja mindenki: Igen! Megegyeznek abban, hogy következő asszonygyűlés fő témája: Kulturális demonstráció megszervezése!

A Jobbik nemmaradt,
A SzebbikNem maradt!

Tudósítóink jelentéseiből szerkesztette: Glonczi László Kubu