A Magyar Köztársaság Nevében!

2011. március 22. kedd, 20:52Dalit.hu

0


A Magyar Köztársaság Nevében!


dr. Pósán László alperes, a Fidesz országgyűlési képviselője

A Fővárosi Bíróság a dr. Kárpáti Miklós ügyvéd (1136 Budapest) által képviselt Derdák Tibor (3720 Sajókaza) felperesnek a dr. Szalay Péter ügyvéd (1054 Budapest) által képviselt dr. Pósán László (Képviselői Irodaház, 1054 Budapest) alperes ellen személyiségi jog iránti perében meghozta a következő

ÍTÉLETET

dr. Pósán László alperes, a Fidesz országgyűlési képviselője

dr. Pósán László alperes, a Fidesz országgyűlési képviselője

A bíróság megállapítja, hogy az alperes a 2009. március 24-i írásos interpellációjában azzal, hogy azt a valós tényt, hogy a felperes által meghirdetett iskolai intézmények, telephelyek illetve szakok nem mindegyike indult el, illetve nem mindenben felelt meg a törvényes előírásoknak (pl. volt, hogy induláskor nem rendelkezett OM számmal, működési engedéllyel, megfelelő végzettségű pedagógussal). Abban a hamis színben tüntette fel, mintha a felperes a romaoktatásban forgolódó, közpénzeket csapoló hírhedt szélhámos lenne, aki anyagi haszonszerzés érdekében hoz létre ténylegesen vagy látszólag iskolákat, ennek érdekében hamis oktatási ígéretekkel kürtöli tele a médiát – megsértette a felperes jó hírnevéhez fűződő személyiségi jogát.

A bíróság megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy a 2009. március 30-i Országgyűlésen elhangzott miniszterhez intézett kérdésében azt a hamis látszatot keltette, hogy a felperes jogilag nem létező iskolákat működtetne több településen, valamint megalapozatlanul állította, hogy hamis ígéretekkel becsapott volna cigány családokat – megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát.

A bíróság a felperest a további jogsértéstől eltiltja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 500.000,- (Ötszázezer) forintot és azután 2009. március 30-tól a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatát.

A bíróság feljogosítja a felperest, hogy két Országos napilapban tegye közzé a bíróság ítéletének fenti jogsértést megállapító rendelkezését az ítélet jogerőre emelkedése után.

Ezt meghaladóan a bíróság a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 40.000,- (Negyvenezer) forint perköltséget.

A felperes illeték-feljegyzési joga folytán le nem rótt 60.000,- (Hatvanezer) forint illetékből 20.000,- (Húszezer) forintot a felperes, 40.000,- (Negyvenezer) forintot az alperes köteles külön felhívásra megfizetni a magyar államnak.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a jelen bíróságon lehet 3 példányban előterjeszteni.

(…)

Budapest, 2011. február 16.

dr. Istenes Attila sk
bíró