Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány közleménye

2009. december 9. szerda, 18:15Dalit.hu

0


Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány közleménye


Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány (MAD)

KÖZLEMÉNY

A Nemzetközi Emberi Jogok Napjára

RASSZISTA TÁMADÁSOK – KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOK

Azonnali közlésre!

Budapest, 2009. december 9.

Az elmúlt másfél évben ijesztően megnőtt a roma közösségeink ellen elkövetett támadások, erőszakos bűncselekmények száma, melyek rettegésben tartották/tartják – többek között – Tatárszentgyörgy, Nagycsécs, Piricse, Alsózsolca, Tiszalök, Galgagyörk, Kisléta, Tarnabod, Nyíradony, és más megtámadott cigány közösségeink tagjait. A támadások következtében több millió forintos károkozás, számos életveszélyes sérülés és az ORFK közlése szerint, hat halálos áldozatot számolhatunk. A MAD különös hangsúlyt fektet a sértettekkel való kapcsolattartásra, beáramló információk rendszerezésére, dokumentálására, sértetti jogi képviselet biztosítására.

A romák ellen elkövetett rasszista támadások, és más bűncselekmények, illetve a nyomozóhatóságok által nem vizsgált – megfélemlítés céljából szervezett – erőszakos cselekmények száma közel 60-ra növekedett (kizárólag a MAD által dokumentált információk szerint). Számos olyan bejelentést dokumentált a MAD, mely esetekben az eljáró rendőri szerv a döntő bizonyítékokat bűnös gondatlanságból, (vagy esetleg szándékosan) figyelmen kívül hagyta. A tatárszentgyörgyi, tragikus kettős gyilkosság alkalmával a rendőrségnek csupán a második helyszínelés alkalmával sikerült rögzíteni a szándékos emberölés tényállását – az elektromos tűz okozta baleseti halál helyett.

A MAD igazgatója személyesen tett panaszt a Független Rendészeti Panasztestület előtt, mely súlyos, alapvető emberi jogi jogsértést állapított meg. Hasonló megállapítást olvashatunk a Nemzetbiztonsági Bizottság által lefolytatott vizsgálat összefoglalójában, valamint az ORFK belső vizsgálata is hasonló megállapításokat nyert.

A tatárszentgyörgyi támadást túlélő hatéves kislány elmondásai, valamint a fent felsorolt szervek vizsgálatainak elmarasztalása vajon elegendőek-e ahhoz, hogy reményünk legyen: a nyomozás maradéktalanul ki fog-e terjedni az elkövetőkkel esetlegesen kapcsolatos valamennyi szálra és személyre?

Mindezek alapján a MAD ügyvédei –  Dr. Csonka Árpád, Dr. Kárpáti Miklós és Dr. Magyar Elemér – szerint három jogalap és egy lehetőség „képződött” a kártérítési igény érvényesítésére, a rasszista támadások, valamint ezen bűncselekmények nyomozati eljárásai során tapasztalt jogsértések kapcsán:

  1. A jogerősen elítélt gyilkossal/gyilkosokkal szembeni, vagyoni és nem vagyoni kárigény, mely amennyiben behajthatatlan, a mögöttes felelősség az államot terheli Tatárszentgyörgy, Nagycsécs, Piricse, Alsózsolca, Tiszalök, Galgagyörk, Kisléta, Tarnabod, Nyíradony sértettjei, áldozatok hozzátartozói esetében.
  2. A nyomozás hibái és mulasztásai miatt felmerülő kárigény a titkosszolgálatok, esetleg a rendőri szervek felé legalább a tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság utáni bűncselekmények – Tiszalök, Kisléta – esetében. A titkosszolgálatok hibái, mulasztásai minden sértetti család vonatkozásában jogalapot teremthettek, hiszen K. Árpád és későbbi tettestársai megfigyelését az első támadást megelőzően akkor szüntették meg, amikor információk merültek fel arra, hogy a megfigyelt személyek fegyverek beszerzésére törekednek. Ebből következően – az elvárható gondosság tanúsítása esetén – a támadások megelőzhetőek lettek volna. A romák sérelmére elkövetett sorozat cselekmények közül pedig legalább a tatárszentgyörgyi esetet követően elmaradtak volna, amennyiben a tatárszentgyörgyi nyomozás késedelem nélkül, szakszerűen kezdődött volna meg.
  3. Amennyiben bármely hatósági hiba vagy mulasztás esetén megállapítható, hogy az összefüggésbe hozható a sértettek származásával, etnikai hovatartozásával, úgy a MAD a 2003. évi CXXV. Tv. rendelkezései alapján a felelős jogi személy ellen társadalmi szervezetként önálló személyiségi jogi keresetindítási joggal rendelkezik.
  4. Az előzőekben említett rendőrhatósági hibák és a titkosszolgálati megfigyelések anomáliái felvetik az állam politikai felelősségének kérdését is. A magyar állam kötelessége, hogy arra hivatott szervei útján gondoskodjék polgárai személyi és vagyoni biztonságáról. Amennyiben ezen kötelezettségét az állam nem megfelelően teljesíti, felelősséggel tartozik. A MAD reményét fejezi ki az iránt, hogy az állam (kormány) átérzi ezt a felelősséget.

A MAD a fent említett településeken élő sértettek jogi képviseletén túl, további 7 megtámadott családot képvisel.

Mohácsi Viktória – igazgató, MAD

Dr. Csonka Árpád – ügyvéd

Dr. Kárpáti Miklós – ügyvéd

Dr. Magyar Elemér – ügyvéd

További információ kérhető a 06 30 740 9514