[Révész Sándor] Két szent

2016. december 8. csütörtök, 17:06Dalit.hu

0


[Révész Sándor] Két szent


December 6-a van. Ezen a napon két szent halálozott el Ázsiában. Miklós püspök (cseh magyarul Mikulás) 1673 évvel ezelőtt és egy buddhista szent, Bhimráo Rámdzsí Ámbédkar 60 évvel ezelőtt.

Miklós a társadalom legfelső rétegébe született bele, Ámbédkar pedig a legalsóba. Miklósról sokat tud Európa, Ámbédkarról keveset. Idén tavasszal, születésének 125. évfordulóján állították föl az első szobrát Európában. Sajókazán. A róla elnevezett és követői által fenntartott iskolában. Követői többek között azért alapítják és tartják fenn iskoláikat a legnehezebb körülmények között is, hogy minél többen követhessék Ámbédkart, a társadalom legalsó rétegéből a nagy tudású és nagy hatású értelmiségiek és a “méltóságot mindenkinek” (Solt Ottilia) jelszavával fellépő emberi jogi harcosok útján.

Dr. Ámbédkar Madhja Prades államban született. A hindu kasztrendszer alatti dalit családba szülte bele Ámbédkart az anyukája tizenötödik gyereknek. Az érinthetetlen dalitoknak kizárólag szegregált iskolák jutottak és minimális tanári figyelem. Dr. Ámbédkar azért kerülhetett be a magasabb kasztoknak fenntartott állami iskolába, mert az apja az angolok indiai hadseregében szolgált hadnagyként, az angoloknál pedig a dalitság nem volt kizáró ok.

A dalit gyerekek az iskolában nem érhettek az iskolapadhoz, kenderzsákon ültek. Nem érhettek a vizeskancsóhoz, akkor ihattak, ha a pedellus szíveskedett a szájukba önteni.

Ámbédkar volt a bombay-i gimnáziumban az egyetlen dalit. Nős emberként érettségizett, miután 15 éves korában hozzáadtak egy 9 éves lányt. Az egész közösség megünnepelte, amikor közülük elsőként bejutott a főiskolára. Aztán egy maharadzsa ösztöndíjával tanult a Columbián és a London School of Economics-on.

A huszas-harmincas években Dr. Ámbédkar hatalmas erőszakmentes antiszegregációs tiltakozó mozgalmakat szervezett és vezetett a kitaszítottak jogaiért, hogy használhassák a városi vízműveket és beengedjék őket a többség által látogatott templomokba, iskolákba. Nyilvánosan elégette a dalitok kirekesztését megalapozó hindu szent iratot.

Az angolok és a függetlenségi mozgalom vezetői a 30-as években tárgyaltak India jövendő alkotmányáról. Ámbédkar a londoni kerekasztalnál ült, Gandhi a börtönben. Londonban Ámbédkar koncepcióját fogadták el a kitaszított és szegregált társadalmi csoportok pozitív diszkriminációjáról és önálló választókerületeiről. Gandhi éhségsztrájkba fogott a börtönben, mert nem mindenben értett egyet Ámbédkarral. Ámbédkar fölkereste őt a börtönben, és kettejük börtönbéli megállapodására épült a független India alkotmánya, melynek kidolgozásában főszerep jutott Dr. Ámbédkarnak, aki a független India első igazságügyminisztere lett Nehru kormányában.

Dr. Ámbédkar a vallásokat azonosította társadalmi szerepükkel. Súlyos szavakkal és súlyos művekben ítélte el a kasztrendszer, a rabszolgaság, a gyerekházasság, a nőkkel való bánásmód miatt hazája mindkét meghatározó felekezetét, a hinduizmust, melybe beleszületett, és az iszlámot. Gandhit sem kímélte.

Dr. Ámbédkar családjogi és egyéb reformtörekvései jelentős részben elakadtak a papság ellenállásán. Ő pedig már régóta tanulmányozta különböző felekezetek különböző ágazatait, hogy meglelje azt, amely megfelel a “józan észnek”, a modern tudománynak, a szabadság és az egyenlőség elveinek és nem eszményíti a szegénységet, nem hirdeti, hogy szegénynek lenni jó, amikor rossz.

Dr. Ámbédkar félmillió követőjével együtt monumentális szertartás keretében áttért a buddhista vallásra, és megírta főművét Buddha és az ő Dhammája címmel. Ez a “dalit Biblia”, mely már csak Ámbédkar halála után jelenhetett meg, mert szerzője a nagy áttérési szertartás után két hónappal meghalt.

Indiában dr. Ámbédkarnak nagy kultusza vagyon. Születésnapja nemzeti ünnep. Rengeteg intézmény viseli a nevét. Ellentábora is jelentős. Természetesen, hisz a szabadság és az egyenlő jogok, az egyenlő emberi méltóság ellenségein kívül a hinduizmus és az iszlám elkötelezett híveinek ellenszenvét is kiérdemelte.

Névadójukra emlékeznek a dr. Ámbédkar iskolában Sajókazán a diákok és tanárok 2016. december 6-án:

Dr. Ámbédkar követőinek közösségét, a Dzsaj Bhim felekezetet 2007-ben jegyezték be egyházként, és 2011-ben taszították ki a kitaszítottakért kiálló többi felekezettel együtt az egyházak sorából.

Forrás: http://romasajtokozpont.hu/revesz-sandor-ket-szent/