A premierközönség nem visel Versace kosztümöt

2009. november 28. szombat, 09:58Dalit.hu

0


A premierközönség nem visel Versace kosztümöt


A nap kritikája (MGP): Színházi repríz Sajókazán

Régóta nem akadtam össze ilyen mélyen előkelő emberekkel.

Nincs kaviáros szendvics a büfében. Büfé sincs. A teli nézőtéren az egyik ölbéli kiskorú fejével azonos méretű anyai emlőből táplálkozik. A premierközönség nem visel Versace kosztümöt. Többnyire munkanélküliek. A kőszénbánya nem működik. Nem füstölnek a gyárak kéményei. Öt kilométerre vagyunk Kazincbarcikától.

Báró Radvánszky klasszicista kastélya a háttérben plombálás nélküli, odvas emlékezet a gazdag múltból. A 14.000 kötetes könyvtárat a műveltségkutató, irodalomtörténést fia jókor felajánlotta az Evangélikus Országos Könyvtárnak, így nem fútta szét a történelmi szél. A három egymás melletti templom közül harcok ellen védelmet nyújtó, roppant falaival 13. századi plébániatemplom. A kertek alatt emberarcú farkasok ólálkodnak. Az anyagi és közellátási helyzetre mutat szereplők-nézők foghíja. A fogorvos ismeretlen madár erre.

Délutáni kezdettel a Víg vándor cigányok népszínművet mutatta be a sajókazai Radvánszky Béla Kultúrház. Pontosabban felújította húsz év már játszott zenés darabját. Rusznyák Géza és a Bangó Margit erőteljességére emlékeztető Rusznyák Gézáné adták akkor is a főszerepeket. (A háttérben kószál a terebélyes nagymama: Rusznyák Andrásné). Az első szereposztási játszók javarésze elholt azóta.

Jótékonysági előadás ez a Sajókazai Asszonyok közreműködésében. Anyagi bevétel nincs. A jótékonyság a cigány öntudat megerősítését szolgálja.

A színpadocska szcenikai értelemben üres. Emberi erővel azonban teli. Balra székeken Lakatos Lajos, Rácz Géza, Varga Ignác, Rácz Lajos, Bódi Aladár bele szenvedélyesetten szolgáltatják a zenét. A darab dramaturgiailag szemtelen. Olyan, akárha csevegő viszonyban állna a nézőkkel. Meg-megszakad a cselekmény. Énekelnek. Táncolnak. Bódi Aladárné, Csikós Dánielné, Lázi Józsefné, Rácz Jánosné, Rusznyák Gusztávné a lányok, tarka ruhában. Kiss Norbert, Rácz Richard, Rusznyák Sándor, Váradi János, Váradi Pál lábát tüzesen kapkodó legénykétől, büszkén kakaskodó férfiakig a tánckar bravúrt szolgáló része.

Könnyed magától értetődéssel váltogatják a prózát a dallal, meg a tánccal. Nem majmolják a szórakoztatóipar ipari szórakoztatását. Ravaszul kezelik a színházi konvenciókat. Ha megakadna a cselekményvezetés, szemük nem rebben: kibeszélnek a nézőkhöz. Szabatosan tudják: a színpad nem azonos a valósággal, csupán a képzelet, az ügyesség és a játékban való hit nyilvános játékszere. Lázi Károlyné roppant bajuszt ragasztottan a cseles Zsigát játssza az előadásban cserregve-csivitelve, beleénekelve részt vevő nézők nagy derültségére. A színházhoz nézői képzeletre és gyermeki együttjátszási szándékra van szükség, okoskodás és szőrszálhasogató fontoskodás helyett.

Némileg úgy fest, mintha magunk között vagyunk: gúnyolódhatunk magunkon volna a darab sorszabályozója. Ádám Renáta (mint Rózsika) kis kosarában pöttyös gombákat szed, amikor összetalálkozik az erdőben a szabadnapos vonatkísérőnek ható János gróffal (Bódi Aladár). Egymásba szerelmesednek. A fináléban összeházasodnak. Gyermekmese. Rejtett kívánság. Semmi köze a valósághoz. Miként annak a zord öniróniának sem, hogy a cigányok mulatnak unos-untalan. Mintha csippentenének kacéran: ilyennek láttok bennünket! Beoldalog kiszolgált fakabátban Rácz János csendőrként. Mesebeli rendfenntartó.

Sárika szerepében Rácz Ilona a cigány-szubrett. Szerelmes párja Lázi Sándor (Samu) magas hangon beszélő, sajókazai táncoskomikus. Szereti a publikum. Ő viszontszereti őket. Leginkább játszani szeret. Sugárzik az örömtől, hogy szerepelhet, hányhatja maga körül a bohókás jókedvet.

Nem volna okos dolog összevetni kivérzett, végelgyengüléses, hivatásos előadásokkal. A Víg vándor cigányok célja örömszerzés. Nézőnek, játszónak, rokonságnak egyaránt. Mindnyájan hisznek a játékban. Hisznek önmagukban. Szívmelengető, hogy minden anyagi nyavalya, ólálkodó gyűlölet és veszedelmek ellenében önmagukkal belső összhangban méltóságteljesek előadáson, előtte és utána is.

Nem mondanám, hogy találkoztam boldog cigányokkal. De azt feltétlenül, hogy régóta nem akadtam össze ilyen mélyen előkelő emberekkel.

http://nol.hu/kult/a_nap_kritikaja__mgp___szinhazi_repriz_sajokazan (Molnár Gál Péter)

Kapcsolódó link: http://www.dalit.hu/vig-vandor-ciganyok/