Amerikai élő Buddha Oroszországban

2009. július 20. hétfő, 10:53Dalit.hu

1


Amerikai élő Buddha Oroszországban


Rinpocse rockerekkel Kalmükföldön

Rinpocse rockerekkel Kalmükföldön

Telo Rinpocse, azaz Eddie Ombadykow 36 éves amerikai, aki tinédzser korában Smashing Pumpkin rajongó volt. Azelőtt Indiában egy tibeti kolostorban szerzetesi nevelést kapott, és a Dalai Láma elismerte őt egy magasrangú láma reinkarnációjának. Ezután – amerikai állampolgárságát megőrizve – Oroszországba költözött.

A Rinpocse új lakóhelye félúton van az egykori Sztálingrád és Csecsenföld között. Eddie tehát szülei egykori hazájában él Kalmükföldön, a dél-orosz sztyeppéken elterülő buddhista köztársaságban, ahol az emberek szellemi vezetőjüket látják benne, és az a feladata, hogy felélessze a buddhizmust ezen a hányattatott sorsú vidéken.

A Lenin tér Kalmükföld fővárosában

A Lenin tér Kalmükföld fővárosában

A kalmük népet a második világháborúban Sztálin azzal vádolta meg, hogy összejátszottak Hitlerrel, ezért az autonóm köztársaság teljes lakosságát Ázsiába száműzték.

Csak 1956 után kaptak lehetőséget arra, hogy hazatérjenek a Volga és a Don között elterülő hazájukba. Ez alatt a kalmüköknek tilos volt gyakorolni ősi vallásukat, a buddhizmust. A rendszerváltás a kalmükök számára azt jelentette, hogy megkereshették az ősi kultúrájukat hordozó reinkarnációkat.

Eddie azaz Telo Rinpocse megragadó története arról mesél nekünk, hogy egy amerikai fiatalember szülei szülőföldjére költözve hogyan birkózik szokatlan sorsával, hogyan igyekszik megfelelni a családja és a kalmük nép elvárásainak, akik messiásként tekintenek rá.

Sakk éjjel és nappal: Eliszta a sakk fővárosa is 1

Sakk éjjel és nappal: Eliszta a sakk fővárosa is 1

A kínaiak használják ezt a furcsa kifejezést: „élő Buddha”, s csak arra utalnak vele, hogy nem szoborról van szó, hanem élő emberről, aki valaki fontos buddhista személynek az újra-megtestesülése. Mi mongolul úgy mondjuk: „khuvilgaan”, ami átalakuló, változó lényt jelent, ez azért mégis pontosabb fordítása a tibeti és szanszkrit kifejezéseknek.

Eddie-nek igencsak előkelő származása volt. A hagyomány szerint emberi életének első megtestesülésében magának a Buddhának volt személyes tanítványa Indiában. Egy későbbi újjászületésében Tibetben élt: ő volt a híres költő Milarepa (1052-1135), akinek százezer daláról tudunk. Későbbi reinkarnációi az Ordos sivatagban bukkannak föl, a mai Kína területén.

Sakk éjjel és nappal: Eliszta a sakk fővárosa is 2

Sakk éjjel és nappal: Eliszta a sakk fővárosa is 2

A Qing dinasztia császárai hivatalosan is elismerték ezeket az újjászületéseket, majd a XIX. századtól a Mongóliában történteket is. Az utolsó Diluv a harmincas években menekülni kényszerült Mongóliából a kommunista kormányzat üldözései miatt. Kínába került, majd Tibetben a Dalai Láma tanácsadójaként dolgozott, később Amerikába emigrált. New Jersey-ben írta meg politikai emlékiratait, melynek eredeti kéziratát a Kongresszus Könyvtárában az Archívum őrzi.

A jelenlegi Diluv Khutagt az amerikai Pennsylvania államban, Philadelphiában született 1972-ben. Kalmük bevándorlók gyermeke, akik a II. világháború után telepedtek le az Egyesült Államokban. Gyermekkorában szerzetessé lett, és egy dél-indiai kolostorban tanult hét éves korától huszonegy éves koráig. Később maga a XIV. Dalai Láma ismerte el őt a Diluv Khutagt újjászületésének. Alighanem ezután döntött úgy, hogy nekivág a kolostoron kívüli világnak, tehát ma nem szerzetes. A kolostorban töltött éveit zavaros éveknek nevezi.

A Rinpocse szertartásokat vezet a kalmük fővárosban, Elisztában 1

A Rinpocse szertartásokat vezet a kalmük fővárosban, Elisztában 1

Ő ma a buddhizmus vezetője Kalmükiában, ahol él, bár továbbra is amerikai állampolgár. A mongóliai buddhista munkába is egyre inkább bevonódik, legutóbbi látogatása során is újabb projektek elindításán fáradozott.

Fölvetődött a Diluv Kutagt egykori kolostorának (Narobanchin Khiid) újjáépítése. A jelenlegi Diluv kijelentette, hogy, ha itt pusztán egy újabb mongóliai kolostor újjáépítése és megnyitása a terv, akkor ő ezt nem támogatja. Szerinte Mongóliában már éppen elég kolostor és templom van. E helyett szívesen támogatna olyan templomépítést, amely egyben árvaház és öregotthon is lenne, tehát olyan embereknek segítene, akiknek nincs hol lakniuk.

Из текста указа:

Учитывая, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками территории Калмыцкой АССР многие калмыки изменили Родине, вступали в организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной Армии, предавали немцам честных советских граждан, захватывали и передавали немцам эвакуированный из Ростовской области и Украины колхозный скот, а после изгнания Красной Армией оккупантов организовывали банды и активно противодействуют органам Советской власти по восстановлению разрушенного немцами хозяйства, совершают бандитские налеты на колхозы и терроризируют окружающее население, – Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой АССР, переселить в другие районы СССР, а Калмыцкую АССР ликвидировать…

Председатель Президиума Верховного Совета СССР – (М.Калинин).
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР – (А.Горкин).

Москва, Кремль 27 декабря 1943 г.