CFCF kontra OKM

2009. szeptember 14. hétfő, 22:14Dalit.hu

4


CFCF kontra OKM


Hagyjuk-e, tűrjük-e, véreim, cigányok, / Hogy erőt vegyenek ezek a zsiványok? / Eltöröljék a föld színéről fajunkat, / Kordovány bőrünket, fekete hajunkat? (Arany János)

Tudósítónktól:

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) szeptember 11-én keresettel fordult a Fővárosi Bírósághoz. Ebben kéri annak megállapítását, hogy az Oktatási és Kultúrális Minisztérium (OKM), mivel nem tesz eleget ágazati irányítási és ellenőrzési feladatainak, fenntartja a roma gyerekek iskolai szegregációját. Az Alapítvány kéri továbbá a Bíróságtól, hogy a fentiek miatt szabjon ki a Minisztériumra 50 millió forint közérdekű bírságot, valamint kötelezze arra, hogy rendszeresen ellenőrizze az ország valamennyi iskolájában az Egyenlő Bánásmódról szóló Törvény, valamint a Közoktatási törvény vonatkozó paragrafusainak végrehajtását.

Mint ismeretes, az Alapítvány több iskolafenntartó önkormányzatot perelt már sikeresen a cigány gyerekek iskolai szegregációja miatt. Pert nyertek Miskolc önkormányzata ellen, aminek eredményeként az bezárta a csak roma gyerekeket oktató Kuti iskolát és megkezdte a szintén csak roma gyerekeket fogadó József Attila tagiskola felszámolását is. Tavaly novemberben a Legfelsőbb Bíróság döntött, az Alapítvány kezdeményezte Hajdúhadházi ügyben és kötelezte a polgármestert, hogy zárja be a csak cigány gyerekeknek fenntartott iskolaépületeket. A Nyíregyházi önkormányzattal peren kívüli egyezségre jutott az Alapítvány, itt bezárták a hírhedt Huszár telepi iskolát, nem várva meg a per erdményét.

Az Alapítvány vezetője, Mohácsi Erzsébet úgy gondolja, ez a bírósági ügy tulajdonképpen három üzenetet hordoz az adófizető polgárok számára:

  • bár az OKM jó irányba mutató jogszabályokat hoz a roma gyerekek iskolai integrációja ügyében, de nem ellenőrzi azok végrehajtását és nem szankcionálja a jogszabályok megsértését, ezzel maga is jogsértést követ el, fenntartja a szegregációt
  • a miskolci és hajduhadházi bírósági ítéletek bizonyítják, hogy a roma gyerekeket szegregáló iskolák és fenntartóik törvényt sértenek, az OKM honlapja szerint van még belőlük több száz. Nem civil szervezet dolga, hanem magáé az Államé, hogy érvényt szerezzen a hatályos jogszabályoknak
  • az általános iskolai szegregáció és a szegregált iskolákban nyújtott rosszabb minőségű oktatás eredményeként a roma gyerekeknek csak 10%-a tesz érettségi vizsgát szemben a többségi gyerekek 80%-ával. Ez nagyban hozzájárul a szegénység, a munkanélküliség és a segélyeknek való kiszolgáltatottság fennmaradásához.

Az OKM illetékesei még nem reagáltak a per tényére.

A tárgyalásokról közvetlenül tudósítjuk majd olvasóinkat.