Egy jól sikerült alkotmány

2011. április 18. hétfő, 12:54Dalit.hu

1


Egy jól sikerült alkotmány


India Alkotmánya, amelynek alkotóját szentté avatták

India Alkotmánya, amelynek alkotóját szentté avatták

India alkotmánya a világ leghosszabb ilyen jellegű szövege.

Ez a dokumentum biztosította, hogy India máig az egyetlen harmadik világ-beli ország, ahol nem alakult ki diktatúra az elmúlt 60 évben.

Ennek az alkotmánynak a megtervezője Dr. Ámbédkar.

14. gyermeknek született egy halmozottan hátrányos helyzetű családban.

Minden nehézség dacára Dr. Ámbédkar kitartott a tanulmányai mellett. Felvételi vizsgát tett, diplomázott, külföldre ment. A Nyugat legelőkelőbb egyetemein tanult, s 1917-ben a Columbia Egyetemről bölcsészetből mester fokozattal, filozófiából doktorátussal tért haza.

Az alkotmány preambuluma a szabadságról, az egyenlőségről és a testvériségről beszél, Indiát világi köztársaságnak határozza meg.

Dr. Ámbédkar kezében alkotmánnyal, nyakában virágfüzérrel

Dr. Ámbédkar kezében alkotmánnyal, nyakában virágfüzérrel

Zarándok Magyarországról, a Dzsaj Bhím Közösségből az Indiai Alkotmány eredeti példányánál Delhiben

Zarándok Magyarországról, a Dzsaj Bhím Közösségből az Indiai Alkotmány eredeti példányánál Delhiben

Az indiai Alkotmány alkotójának utolsó lakhelye - ma nemzeti emlékhely

Az indiai Alkotmány alkotójának utolsó lakhelye - ma nemzeti emlékhely