Roma aktivisták levele Viviane Reding Asszonynak (az Európai Bizottság alelnökének)

2012. április 26. csütörtök, 17:42Dalit.hu

1


Roma aktivisták levele Viviane Reding Asszonynak (az Európai Bizottság alelnökének)


English version →

Ms. Viviane Reding,
Az Európai Bizottság alelnöke
Európai Bizottság

BE-1049 Brüsszel
Belgium

Fax: Mr. Martin Selmayr, kabinetfőnök
Fax (+32-2) 296.07.46

Kedves Reding Asszony!

Tudomásunk szerint Ön koordinálja az Európai Bizottság válaszát a tagállamok Nemzeti Roma Stratégiáira. Mi, az alulírott magyarországi roma aktivisták áttanulmányoztuk a magyar kormány javaslatait és üdvözöljük a javaslathozók komoly hozzáállását, mindazonáltal sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az anyagból számos terület kimaradt és tartalmaz egy sor téves gondolatot is.

A legfontosabb problémánk a stratégiával, hogy a roma gyerekek legsúlyosabb problémáját, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés hiányát meg sem próbálja orvosolni az elkövetkező tíz évben.

Jól ismert szociológiai tény a roma gyerekek széles körű általános iskolai szegregációja. A roma gyerekek jelentős többsége számára az etnikai szegregáció alacsony színvonalú képzéssel jár. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi és korábbi magyar kormányok, amikor nem lépnek fel az etnikai alapú szegregációval szemben, nem csupán a hazai törvényeket, hanem az Európai Unió Faji Egyenlőségi Irányelvét is megszegik.

A Roma Stratégiával párhuzamosan a Kormány a legjelentősebb közép- és felsőoktatási reform megvalósításán is dolgozik, ám sajnálatos módon ezek egyes intézkedései ellentmondanak a stratégia célkitűzéseinek. Az új közép- és felsőoktatási törvények egyes intézkedései, ahelyett, hogy elősegítenék a szegény és roma gyerekek minőségi oktatáshoz való hozzáférését, inkább akadályozzák azt. Az EU források, melyek a jelzett folyamatokat hivatottak támogatni, furcsa módon, ahelyett, hogy felszámolnák a szegregációt, támogathatják azt.

Mindezidáig optimisták voltunk, hogy a bíróságokon jogorvoslatot nyerhetünk. A CFCF által a szegregáló önkormányzatok és iskolák ellen indított bírósági ügyek bizonyítják, hogy a magyar jogrend és bírósági gyakorlat nem tűri az etnikai alapú szegregációt. Eddig nyolc ügy zárult le, négyet a Legfelső Bíróság döntött el jogerősen, egy esetben peren kívüli egyezség született, valamennyi esetben a felperes javára. A CFCF jelenleg a közoktatásért felelős minisztériumot perli, azt kérve a bíróságtól, kötelezze a minisztériumot, hogy hivatalból és rendszeresen ellenőrizze az iskolafenntartók oktatásszervezési gyakorlatát és szankcionálja a szegregációt. Ebben a kontextusban rendkívül ellentmondásosnak tartjuk, hogy a Kormány stratégiája nem említi a szegregációt és nem kínál megoldást arra.

Mivel a Stratégia megvalósításához felhasználandó fejlesztési források túlnyomó részt az Európai Uniótól származnak, tisztelettel kérjük, hogy azok folyósítására csak az alábbi feltételekkel kerülhessen sor:
-  a roma gyerekek etnikai és/vagy szocio-gazdasági adatai antidiszkriminációs céllal kerüljenek teljes körűen és megbízhatóan rögzítésre az óvodákban és iskolákban,

-  a Kormány hivatalból ellenőrizze és szankcionálja az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírások betartását valamennyi állami támogatásban és finanszírozásban részesülő iskolában,
-  az állam adjon meg minden szükséges támogatást a roma családoknak és gyerekeknek ahhoz, hogy megállhassák helyüket a befogadó, integrált óvodákban, iskolákban és egyetemeken.

Amennyiben további információt adhatunk, szívesen állunk rendelkezésre.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Henriett Dinók, PhD student at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law, board member of the Chance For Children Foundation (CFCF),

Gábor Daróczi director of the Romaversitas Foundation www.romaversitas.hu, former Ministerial Commissioner responsible for the integration of Roma and disadvantaged children, board member of the Chance For Children Foundation (CFCF)

János Orsós, teacher, head of the Triratna Buddhist community Jai Bhim Network, maintainer of the Dr. Ambedkar High School http://www.dzsajbhim.hu

Erzsébet Mohácsi, education expert, human rights activist, director of Chance For Children Foundation (CFCF) www.cfcf.hu