Utolsó rasszisták

2011. december 15. csütörtök, 14:55Dalit.hu

0


Utolsó rasszisták


Hiába szerepel a Jobbik programjában az a teljességgel támogatható cél, hogy a hátrányos helyzetű cigány származású gyerekeket az egyházak bevonásával kellene felzárkóztatni, ha megvalósul és jól működik egy ilyen program Magyarországon, a Jobbik megpróbálja elnyomni, lehetetlenné tenni. Holott nem nehéz belátni, hogy az egész ország érdeke az lenne: minél több ilyen intézmény működjön a hátrányos helyzetű térségekben. Kivéve a Jobbiké.

Megszűnés fenyegeti a Dr. Ámbédkar iskolát. A borsodi Hegymegen, Sátán és a sajtókazai cigánytelepen létrejött, főként halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyerekeket felzárkóztató oktatási intézményeket ugyanis a Dzsaj Bhím buddhista közösség működteteti. Ezt pedig a magyar állam 2012-től nem ismeri el egyházként. A Fidesz által elfogadott egyházi törvényről nem először derül ki, hogy elfogadása kiemelten hasznos intézmények bezárásához vezethet: így az Ámbédkar iskola mellett gondba kerülhetnek például a metodisták által működtetett hajléktalanszállók és egyéb oktatási intézmények is. De például a Krisna-egyház által birtokolt – és saját pénzen vásárolt! – földek is visszaszállhatnak az államhoz, földönfutóvá téve több száz embert.

Persze a dolog még nem lefutott, állítólag körvonalazódik egy ideiglenes megállapodás az iskolát fenntartó (és egyházi státuszukat elvesztő) vallási közösségek között. Egyelőre azonban csak a bizonytalanság biztos, no meg az, hogy a 2012-től életbe lépő egyházi törvény nem hitbéli vagy karitatív tevékenység alapján ítéli meg a vallási közösségeket, hanem méretük és politikai beágyazottságuk alapján. Így kerül ki a támogatott körből rengeteg, az államtól közfeladatot átvevő és azt példaértékűen ellátó korábbi egyház, és így kap a korábbinál több állami forintot a szegénységre eddig is bajosan panaszkodó, többek közt saját stadionnal, televízióval és hetilappal is rendelkező Hit Gyülekezete.

Talán nem kérdés ma Magyarországon, hogy szükség van-e olyan iskolákra, amelyek képesek érettségit adni a legnagyobb szegénységben élő cigány származású fiúknak-lányoknak. Akik tudják, hogyan lehet az iskolapadhoz kötni azokat a gyerekeket, akik az első alkalmi munka lehetőségére otthagyják az oktatást, mert az (rövid távon) valamelyest javít az életszínvonalukon – vagy akár azokat, akik tényleg „elkallódnának”, és a segélyen tengődés vagy a bűnözés lenne az osztályrészük. A Dr. Ámbédkar iskola ötödik éve működik ennek megfelelően, most pedig be akarják zárni. A rendelkezés ellen az MSZP és az LMP is felszólalt, összességében egynegyedük van a parlamentben, ennek megfelelő szavuk is. Mindenesetre helyes tették.

A Népszabadság cikke szerint azonban nem az egyházi törvény az egyetlen, ami fenyegeti az iskola működését – hanem a Jobbik folyamatos vádaskodással, feljelentéssel próbálja meg ellehetetleníteni annak működését. Érdekes ez egy olyan párttól, amelynek választási programjában szerepel, hogy az egyházaknak (igaz, náluk csak a keresztényeknek) kiemelt szerepük lehet a cigányok felzárkóztatásában. Az még a Jobbiktól is igencsak visszás érv, hogy ha ezt éppen nem a keresztény egyházak, hanem a buddhisták művelik sikerrel, akkor már nincs is szükség a dologra. Hiszen a cél nem az, hogy az innen kikerülő gyerekek keresztény, hanem az, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Legalábbis elvileg.

Gyakorlatilag azonban úgy tűnik, hogy a Jobbiknak ezzel ellentétesek a céljai. A folyamatos feljelentgetések, az ennek nyomán megvalósuló állandó ellenőrzések és vegzálások ugyanis nemcsak előítéleteket szítanak, de megnehezítik az iskola üzemeltetőinek dolgát is. Holott elég könnyen ellenőrizhető, hogy a Borsodban tevékenykedő Dzsaj Bhím közösség szcientológia-szerű „egyházüzleti modellben” vagy valóban közfeladatokat ellátva működik. Be kell menni az iskolába.

Persze a Jobbikot a legkevésbé sem ez érdekli. A Dr. Ámbédkar iskola ötödik éve bizonyítja, hogy nem minden cigány felel meg a Jobbik előítéleteinek, hogy még a legrosszabb körülmények közül kikerülők is szerezhetnek érettségit, tisztességes munkát, sőt, akár még a felsőoktatásba is be tudnak kerülni. Márpedig ez nem tesz jót azoknak, akik politikai hasznot akarnak húzni a cigánygyűlöletből. Ezen a felismerésen túljutott a Jobbik, ezért a legaljasabb eszközökkel próbálja ellehetetleníteni egy, az ország szempontjából kiemelten hasznos intézmény működését. Aljas, utolsó rasszista indokból, politikai célból.

A legszomorúbb az egészben, hogy ezek a jobbikos politikusok hivatottak képviselni azt az Észak-Kelet-Magyarországot, amely ellen jelenleg szisztematikusan dolgoznak.

Forrás: http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/116983/1/belfold/Utolso_rasszistak